Verwijsbeleid Het Oogziekenhuis Rotterdam

Verwijsbeleid

Zorgverzekeraars vergoeden medisch specialistische zorg slechts na een geldige verwijzing; een verzekerde heeft geen vrije toegang tot de medisch-specialist. De kaders voor een (her)nieuw(d)e verwijzing zijn echter veel minder duidelijk. Bij Het Oogziekenhuis laten we ons leiden door de richtlijnen van onze grootste zorgverzekeraar. Onderstaand treft u een samenvatting:

Wat is de geldigheidsduur van een verwijzing?

Een verwijzing vanuit de 1e lijn is 1 jaar geldig na afgiftedatum. Dit geldt voor een schriftelijke verwijzing, maar ook voor een verwijzing via ZorgDomein. Dat betekent voor de patiënt dat binnen dit jaar een DBC of overig zorgproduct geopend moet worden. De afgiftedatum van de verwijzing moet vóór of op het 1e polibezoek liggen.

Wanneer is er een nieuwe verwijzing nodig?

  • Wanneer het niet meer nodig is vervolgafspraken te maken (retour als klachten - RAK of expectatief beleid), dan wordt het zorgdossier voor deze zorgvraag gesloten (einde van de behandeling). Er is immers geen medische noodzaak meer om patiënt nog retour te zien op het spreekuur. Als de patiënt na het beëindigen van de behandeling weer een afspraak wil maken voor dezelfde zorgvraag, dan heeft hij/zij een nieuwe verwijzing nodig.
  • Er is een nieuwe verwijzing nodig als een patiënt is uitbehandeld en/of er een ontslagbrief naar de huisarts is gestuurd.
  • Er is een nieuwe verwijzing nodig als de patiënt een afspraak wil maken meer dan 1 jaar na een laatste no show (zonder bericht niet op afspraak verschenen).
  • Er is een nieuwe verwijzing nodig als een patiënt langer dan één jaar wegblijft dan de revisietermijn in het medisch dossier aangeeft. Een uitzondering hierop zijn patiënten die nog niet zijn uitbehandeld in Het Oogziekenhuis, maar die de zorg uitstellen vanwege een behandeling in een ander ziekenhuis. Dit kan de patiënt zelf aangeven bij het maken van een (vervolg)afspraak.

Wanneer is er geen nieuwe verwijzing nodig?

  • Er is geen nieuwe verwijzing nodig voor (chronische) patiënten die iedere 2 à 3 jaar terugkomen voor controle. De patiënt is in deze situatie nog niet uitbehandeld. De revisietermijn moet uit het medisch dossier te herleiden zijn.

Wat gebeurt er als de patiënt geen verwijzing heeft?

Als de patiënt geen geldige verwijzing heeft, dan dient er een machtiging ingevuld te worden. Met deze machtiging geeft patiënt aan garant te staan voor de gemaakte zorgkosten.