26e wetenschappelijke bijeenkomst stichting SAFE

  • 16 november 2019
  • 09.30 - 17.00 uur
  • Het Oogziekenhuis Rotterdam, Gehoorzaal

De Stichting Anatomy and Function of the Eye (SAFE) organiseert haar 26e wetenschappelijke bijeenkomst op zaterdag 16 november 2019 in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in automatische perimetrie en het gebruik van de OCT bij glaucoom, zowel voor hen die deze onderzoeksresultaten moeten beoordelen als voor hen die het onderzoek verrichten. Kennis uit voorgaande bijeenkomsten wordt opgefrist en nieuwe aspecten worden belicht.

Meer informatie