OOG om OOG: nascholing huisartsen

  • 8 februari 2024
  • 18.30 - 21.30 uur
  • Het Oogziekenhuis Rotterdam: Gehoorzaal

In deze nascholingscursus willen wij u op efficiënte wijze kennis laten maken met de basis van de Oogheelkundige behandeling met daarbij veel handreikingen om vanaf morgen de oogpathologie weer eens van de andere kant te bekijken. Daarbij krijgt u de laatste nieuwtjes aangereikt, kunt u vragen stellen en is er na afloop nog tijd voor een praatje met de sprekers.

Leerdoelen

  • Op efficiënte wijze kennismaken met de basis van de oogheelkundige diagnostiek en behandeling.
  • Kennis vergroten m.t.b specialiteiten van de betrokken professionals bij oogzorg.
  • Vergroten van kennis intercollegiale samenwerking met optometristen.
  • Gelegenheid om antwoord te krijgen op van te voren ingediende vragen

Programma

18.00-18.30 uur     Ontvangst met broodje en soep

18.30– 18.35 uur     Introductie door dr. Robert Mol, huisarts en voorzitter, met  aankondiging Dr. Caroline Storimans, oogarts                  

18.35 – 18.40 uur     Introductie door Dr. Caroline Storimans, oogarts

18.40 – 19.10 uur     "De eerste stappen bij slechter zien door externe optometrist", Ilse Augustijn, Augustijn Optiek & Optometrie B.V.

19.10 – 19.40 uur     "Het rode oog"  door Dr. Caroline Storimans, oogarts

19.40 – 19.55 uur     pauze

19.55 – 21.15 uur     Behandeling retina-pathologie, glaucoom, cataract en oogtrauma Dr. Caroline Storimans, oogarts

21.15-  21.30 uur     Afsluiting en invullen evaluatieformulier via app

21.30 uur                   Einde

Klik hier voor meer informatie en aanmelden