Welke gegevens ontvang ik als ik een digitale kopie van mijn patiëntdossier opvraag?

Wanneer u een digitale kopie van uw patiëntdossier opvraagt, dan ontvangt u de volgende gegevens (indien beschikbaar):

Basisgegevens

 • uw namen;
 • adres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • gegevens van de verwijzer (huisarts);
 • verzekeringsgegevens.

Medische gegevens

 • diagnoses;
 • laboratoriumuitslagen;
 • allergieën;
 • basisgegevens (bijv. bloeddruk, gewicht, lengte);
 • data en tijdstippen van uw opnames;
 • geplande en uitgevoerde behandelingen;
 • uw medicatiegebruik.

Brieven

 • brieven die naar de verwijzers zijn verstuurd.