Huisregels in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Om het bezoek aan Het Oogziekenhuis Rotterdam voor alle bezoekers prettig te laten verlopen, gelden binnen Het Oogziekenhuis onderstaande huisregels. 

Agressie

Agressie wordt niet toegestaan in Het Oogziekenhuis. Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Alcohol

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te drinken in Het Oogziekenhuis. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Begeleiders

Om het aantal mensen in ons ziekenhuis te beperken, vragen we uw  begeleider om buiten of in de Waalse Kerk naast het ziekenhuis te wachten*, zij mogen dus helaas niet mee naar binnen. Wel kan de begeleider de afspraak meeluisteren via de telefoon. Wordt u geopereerd? Dan raden wij sterk aan om een begeleider in te schakelen die u naar naar huis begeleidt.

Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wel vragen we u om alleen het kind mee te nemen dat zelf een afspraak heeft. Is dat niet mogelijk en moet u broertjes of zusjes meenemen? Dan kan dit alleen als het broertje of zusje jonger is dan 12 jaar. We vragen u uw kinderen zoveel mogelijk bij u te houden. 

Uw begeleider laten meeluisteren of meekijken tijdens uw afspraak

U kunt aan uw arts vragen of u een begeleider mag bellen, zodat hij/zij mee kan meeluisteren tijdens uw afspraak. Soms kunt u zelfs uw begeleider laten meekijken via beeldbellen. Bespreek dit met uw arts. Hij/zij helpt u hiermee. Neemt u zelf een telefoon mee en het juiste nummer van de begeleider. U kunt 1 begeleider tijdens de afspraak laten meeluisteren of meekijken.

Beeld & geluidopnamen

In verband met de privacy van patiënten en medewerkers is het binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam niet (zomaar) toegestaan om geluidsopnamen te maken. Wij volgen hierin het beleid van de overheid.
Ook beeldopnamen van het interieur van Het Oogziekenhuis, waarbij geen patiënten en medewerkers in beeld komen, zijn in verband met het copyright van de architecten en kunstenaars niet toegestaan.

Uitzonderingen geluidsopnamen

  • Geluidsopnamen voor eigen gebruik zijn tijdens een gesprek met een zorgverlener toegestaan als dit u helpt om de informatie over uw behandeling beter op te nemen. Vraag van te voren toestemming aan uw arts. Dit is niet verplicht, maar wel zo netjes;
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje, om het nog eens terug te luisteren. U mag de opname dus niet zo maar openbaar maken. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Wilt u de opname toch aan anderen laten horen of openbaar maken? Dat kan alleen als uw arts daarvoor toestemming geeft.

Uitzonderingen beeldopnamen

In sommige gevallen zijn beeldopnamen toegestaan. De raad van bestuur dient hiervoor altijd vooraf toestemming te geven. Afhankelijk van de inhoud van de opname(n) zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden.
Wilt u opnamen maken binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Neemt u dan contact op met de pr-functionaris, telefoonnummer 010 401 76 96.

Gedrag

In Het Oogziekenhuis worden kwetsende, discriminerende en beledigende opmerkingen niet geaccepteerd. Zo houden we rekening met elkaar, gedragen we ons rustig en praten we op een normale toon.

Huisdieren / hulphonden

Er worden geen honden of andere huisdieren toegelaten in Het Oogziekenhuis. Hiermee wordt voorkomen dat micro-organismen afkomstig van dieren zich verspreiden in het ziekenhuis.

Uitzondering hulphond/blindengeleidehond

Een uitzondering wordt gemaakt voor een blindengeleidehond of hulphond. Deze mag met u mee naar de polikliniek.
Heeft u een afspraak op de verpleegafdeling of op de onderzoeks- en behandelafdelingen, of komt u als bezoeker op deze afdelingen? Dan willen we graag van te voren weten dat u uw blindengeleidenhond of hulphond meeneemt. U kunt hiervoor bellen met het ziekenhuis via telefoonnummer 010 401 77 77.

Mobiele apparatuur

Het gebruik van mobiele apparatuur zoals telefoon of tablets, is in elke ruimte toegestaan tenzij is aangegeven dat dit niet mag. Houdt u rekening met de rust en privacy van andere patiënten, bezoekers en zorgverleners! Daarnaast vragen wij u het geluid op ‘stil’ te zetten wanneer u in gesprek bent met een zorgverlener.

Rookvrij

In en om Het Oogziekenhuis mag niet worden gerookt. Dit geldt voor alle ruimtes in het gebouw, de balkons, het dakterras, de entree en de tuin van Het Oogziekenhuis.

In de gewijzigde tabakswet van 2002 staat dat het verboden is om in openbare gebieden en gebouwen te roken. De bedoeling van de wet is om niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, die kanker kan veroorzaken. De raad van bestuur van Het Oogziekenhuis heeft daarom een rookbeleid opgesteld.

In dit beleid staat het volgende: De niet-roker heeft wettelijk recht op een rookvrije omgeving. Het Oogziekenhuis heeft, als gezondheidszorginstelling, een voorbeeldfunctie als het gaat om een gezondheidsbevorderende omgeving.

Omdat vast staat dat roken slecht is voor de gezondheid, zet Het Oogziekenhuis zich actief in tegen roken. Het algehele rookverbod geldt dan ook voor iedereen in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Voor medewerkers, patiënten, begeleiders van patiënten en alle andere mensen die Het Oogziekenhuis bezoeken.

In Het Oogziekenhuis is geen rookruimte aanwezig.

Rolstoelen

Bij de ingang staan rolstoelen waarvan gratis gebruik mag worden gemaakt. De rolstoelen zijn te leen en wij stellen het dan ook op prijs dat u de rolstoel terugplaatst op de plek waar u deze vandaan heeft.