Huisregels in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Om uw verblijf in Het Oogziekenhuis Rotterdam zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam de volgende huisregels. Iedereen in het ziekenhuis moet zich hieraan houden. Het overtreden van regels of het niet opvolgen van een aanwijzing, kan leiden tot een officiële waarschuwing (gele kaart) of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis (rode kaart). Ook kan er aangifte worden gedaan bij de politie. Incidenten worden altijd geregistreerd.

Aanwijzingen medewerkers

Volg aanwijzingen van medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam altijd op.

Agressie, geweld en bedreiging

Agressie, geweld en bedreiging worden niet toegestaan in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Van fysieke agressie, geweld en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te drinken in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Beeld- en geluidopnamen

In verband met de privacy van patiënten en medewerkers is het binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam niet (zomaar) toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken. 

Een patiënt mag een geluidsopname maken van een gesprek met een arts voor privégebruik. Het is niet verplicht de arts vooraf in te lichten over de geluidsopname. Toch raden wij u aan dit wel te doen. Het is beter als uw arts weet dat u het gesprek opneemt en ook waarom u dit doet. Openbaarmaking van deze opname mag alleen als de arts hiermee instemt. 

Voor het maken van beeldopnamen moet u tevoren toestemming vragen aan de zorgverlener. Als een arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken, dan moet hij daarvoor in beide gevallen toestemming vragen aan de patiënt.

Ook beeldopnamen van het interieur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, waarbij geen patiënten en medewerkers in beeld komen, zijn in verband met het copyright van de architecten en kunstenaars niet toegestaan.

Uitzonderingen beeldopnamen

In sommige gevallen zijn beeldopnamen toegestaan. De raad van bestuur dient hiervoor altijd vooraf toestemming te geven. Afhankelijk van de inhoud van de opname(n) zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden. Wilt u opnamen maken binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Neemt u dan contact op met de pr-functionaris, telefoonnummer 010 401 77 52.

Uitzonderingen geluidsopnamen

  • Geluidsopnamen voor eigen gebruik zijn tijdens een gesprek met een zorgverlener toegestaan, als dit u helpt om de informatie over uw behandeling beter te onthouden. Vraag van te voren toestemming aan uw arts of zorgverlener. Dit is niet verplicht, maar wel zo netjes.
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje, om het nog eens terug te luisteren. U mag de opname dus niet zo maar verspreiden of openbaar maken.
  • Wilt u de opname toch aan anderen laten horen of openbaar maken? Dat kan alleen als uw arts of zorgverlener daarvoor toestemming geeft.

Begeleiders

Wij raden u aan altijd iemand mee te nemen naar Het Oogziekenhuis. Twee mensen horen en onthouden meer dan één. Ook is de kans groot dat u oogdruppels krijgt, waardoor u enkele uren wazig ziet en niet zelf naar huis mag rijden. U mag 1 begeleider meenemen in de spreekkamer.

Begeleiderservice

In samenwerking met de Senior Service van Jeeves bieden wij u een begeleiderservice aan. De begeleider haalt u thuis op, blijft bij u in het ziekenhuis en brengt u daarna weer veilig naar huis. Dit geeft u gemak en het bespaart uw familielid of vriend het opnemen van een vrije dag. Veel zorgverzekeraars hebben een aanvullend pakket dat onze begeleiderservice vergoedt. Leest u hier meer informatie over de begeleiderservice.

Gedrag

In Het Oogziekenhuis worden kwetsende, discriminerende en beledigende opmerkingen niet geaccepteerd. Zo houden we rekening met elkaar, gedragen we ons rustig en praten we op een normale toon.

Huisdieren / hulphonden

Er worden geen honden of andere huisdieren toegelaten in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hiermee wordt voorkomen dat micro-organismen afkomstig van dieren zich verspreiden in het ziekenhuis.

Uitzondering hulphond/blindengeleidehond

Een uitzondering wordt gemaakt voor een blindengeleidehond of hulphond. Deze mag met u mee naar de polikliniek.
Heeft u een afspraak op de verpleegafdeling of op de onderzoeks- en behandelafdelingen, of komt u als bezoeker op deze afdelingen? Dan willen we graag van te voren weten dat u uw blindengeleidenhond of hulphond meeneemt. U kunt hiervoor bellen met het ziekenhuis via telefoonnummer 010 401 77 77.

Let op uw spullen

Bewaak zelf uw spullen! Het Oogziekenhuis Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers.

Mobiele apparatuur

Het gebruik van mobiele apparatuur zoals telefoon of tablets, is in elke ruimte toegestaan behalve in ruimtes waar duidelijk is aangegeven dat dit niet mag. Houdt u rekening met de rust en privacy van andere patiënten, bezoekers en zorgverleners! Daarnaast vragen wij u het geluid op ‘stil’ te zetten wanneer u in gesprek bent met een zorgverlener.

Respect

Respectvol met elkaar omgaan is de basisregel voor iedereen die zich in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Behandel anderen zoals u graag zelf behandeld wilt worden.

Rolstoelen

Bij de ingang staan rolstoelen waarvan gratis gebruik mag worden gemaakt. De rolstoelen zijn te leen en wij stellen het dan ook op prijs dat u de rolstoel terugplaatst op de plek waar u deze vandaan heeft.

Rookvrij

In en om Het Oogziekenhuis Rotterdam mag niet worden gerookt. Dit geldt voor alle ruimtes in het gebouw, de balkons, het dakterras, de entree en de tuin van Het Oogziekenhuis. In Het Oogziekenhuis is geen rookruimte aanwezig.

Volgens de Tabaks- en rookwarenwet is het verboden om in openbare gebieden en gebouwen te roken. Bedoeling van de wet is om niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, die kanker kan veroorzaken. De raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft daarom een rookbeleid opgesteld. Dit beleid bepaalt dat de niet-roker wettelijk recht heeft op een rookvrije omgeving. Het Oogziekenhuis heeft, als gezondheidszorginstelling, een voorbeeldfunctie als het gaat om een gezondheidsbevorderende omgeving.

Omdat vaststaat dat roken slecht is voor de gezondheid, zet Het Oogziekenhuis Rotterdam zich actief in tegen roken. Het algehele rookverbod geldt dan ook voor iedereen in Het Oogziekenhuis. Voor medewerkers, patiënten, begeleiders van patiënten en alle andere mensen die Het Oogziekenhuis bezoeken.

Wapens, diefstal en vernieling

Wapenbezit, diefstal en vernieling zijn in Het Oogziekenhuis Rotterdam niet toegestaan.