Klachtenformulier

Komt u er niet uit met de betrokken medewerker(s) of wilt u om een andere reden liever niet in gesprek met deze medewerker(s), dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De klachtenfunctionaris luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. De nadruk ligt op het bij elkaar brengen van partijen. Begrip van beide kanten is vaak de sleutel tot de oplossing. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht.

E-mail
De gegevens die u invult in dit klachtenformulier worden per e-mail naar de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis verstuurd. Zelf ontvangt u, eveneens per e-mail, een kopie van uw ingevulde gegevens.

E-mail is geen veilig medium voor overdracht van gevoelige informatie. Gevoelige informatie kan het beste per post worden verstuurd of telefonisch worden doorgegeven. Wilt u toch een klacht indienen via dit formulier, klik dan op 'Ik ga akkoord'.

Niet akkoord?
Indien u niet akkoord gaat met communicatie via deze weg, raden wij u aan om een brief per post te sturen naar:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 70030
3000 LM ROTTERDAM

De klachtenfunctionaris is ook telefonisch bereikbaar op nummer 010 401 76 84.
Dient u de klacht in voor uzelf of voor iemand anders?
Indien u het patiëntnummer niet weet, laat dit veld dan leeg
Heeft u de klacht al met de betrokkenen besproken?
Op dit e-mailadres ontvangt u tevens een kopie van uw klacht.
Hoe bent u op de hoogte gekomen van de klachtenregeling van Het Oogziekenhuis?

Werkwijze klachtenfunctionaris

  • Na ontvangst van uw klacht stuurt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst.
  • De klachtenfunctionaris neemt indien van toepassing contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.
  • De klachtenfunctionaris kan u ondersteuning en advies geven en u helpen bij het formuleren van uw klacht en de gewenste oplossing.
  • De klachtenfunctionaris informeert betrokken artsen, medewerkers en hun leidinggevenden over de klacht en onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing.
  • Het streven is om de behandeling van uw klacht binnen zes weken af te ronden, te verlengen met maximaal 4 weken. Als de organisatie meer tijd nodig heeft, overlegt de klachtenfunctionaris dat met u.
  • De klachtenfunctionaris registreert alle klachten en verbeterpunten en adviseert op basis van geanonimiseerde gegevens de Raad van Bestuur over het verbeteren van processen binnen het ziekenhuis.
  • Als een klacht betrekking heeft op zorg waarbij ook andere zorgaanbieders zijn betrokken, kan de klachtenfunctionaris met uw toestemming de klacht in samenhang met de andere zorgaanbieder behandelen.

Toestemming elektronisch patiëntendossier

Met het indienen van deze klacht geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris om, indien nodig, uw elektronisch patiëntendossier in te zien.