Lopende wetenschappelijke onderzoeken

Bent u benieuwd naar welke onderzoeken we momenteel uitvoeren? Op deze pagina vindt u omschrijvingen van een deel van de wetenschappelijke onderzoeken die ons onderzoeksinstituut (het Rotterdams Oogheelkundig Instituut) uitvoert. Voor sommige onderzoeken zoeken we nog deelnemers, voor andere onderzoeken zijn er voldoende deelnemers gevonden.

Onderzoeken waarvoor nog deelnemers worden gezocht

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken (klinische studies) waarvoor nog deelnemers worden gezocht. Wilt u deelnemen aan een van deze onderzoeken? Stuur dan een e-mail naar roi@oogziekenhuis.nl of bel naar ons onderzoeksinstituut: 010 40 23 449.

Natuurlijk beloop van het syndroom van Usher type 1B (referentie 2017-22)

Het syndroom van Usher is een erfelijke ziekte, die gehoor en zicht al op jonge leeftijd aantast. Er bestaan verschillende varianten, elk gekenmerkt door specifieke veranderingen van het erfelijk materiaal (genen). Variant type 1B wordt veroorzaakt door veranderingen in één bepaald gen en komt relatief vaak voor. In dit onderzoek worden alleen metingen gedaan om te bepalen wat er met het gezichtsvermogen gebeurt in de loop van twee jaar. Behandeling is geen onderdeel van deze studie. Omdat het syndroom van Usher een zeldzame ziekte is, komen maar weinig patiënten in aanmerking om aan dit onderzoek mee te doen. De oogarts van u, of uw kind, kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie

Onderzoek bij patiënten met Amaurosis congenita van Leber type 10, LCA10 (referentie 2018-34)

LCA10 is een erfelijke ziekte waarvoor nog geen behandeling bestaat. Dit onderzoek beoordeelt of veranderingen in het gezichtsvermogen van patiënten met LCA10 kunnen worden opgespoord met behulp van een mobiliteitsparcours. De proefpersoon wordt gevraagd om zijn/haar weg te vinden langs korte parcours, waarbij de verlichting en de positie van (zachte obstakels) op de weg telkens variëren. Of patiënten mee kunnen doen wordt bij een eerste test vastgesteld. Als dat het geval is, volgt een tweede test na ongeveer een maand. Beide tests zijn zeer uitgebreid en kunnen meer dan een dag duren. LCA10 is een zeldzame ziekte, de oogarts van u of uw kind kan u meer vertellen over eventuele deelname aan dit onderzoek.

Complicaties bij pigmentbladtransplantatie bij patiënten met maculadegeneratie (referentie 2019-21)

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (MD) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid bij ouderen. Meestal kan dit met injecties worden behandeld. Als injecties geen effect hebben, kan in enkele gevallen gekozen worden voor een operatie. Voorbeelden van behandelingen zijn transplantatie van het pigmentblad of macularotatie.

Bij een pigmentbladtransplantatie worden lekkende bloedvaten onder de macula verwijderd. Door de ziekte MD en door het chirurgische verwijderen van de bloedvaten onder de macula is het pigmentblad beschadigd. Zonder pigmentblad werkt de macula niet goed en zal het zicht dus niet verbeteren. Daarom wordt een deel van het pigmentblad buiten het centrum getransplanteerd naar de macula.

Bij enkele patiënten die in het verleden een pigmentbladtransplantatie hebben ondergaan, is een ontstekingsreactie opgetreden. Met het onderzoek dat binnenkort start wordt bekeken of antilichamen (afweerstoffen die van nature in het lichaam voorkomen) hierbij een rol spelen. Ter vergelijking wordt er ook gekeken naar antilichamen bij patiënten die geen ontstekingsreactie hebben gehad na pigmentbladtransplantatie, bij patiënten die injecties hebben gekregen voor maculadegeneratie en bij deelnemers die geen maculadegeneratie hebben.

Meer informatie

Gesloten onderzoeken (hiervoor kunt u zich NIET meer aanmelden)

Hieronder vindt u een overzicht van lopende onderzoeken (klinische studies) waar al voldoende deelnemers voor zijn.

Onderzoek bij patiënten met Amaurosis congenita van Leber type 10, LCA10 (referentie 2018-36) - gesloten

LCA10 is een erfelijke ziekte waarvoor nog geen behandeling bestaat. Dit onderzoek wordt onderzocht of een nieuw geneesmiddel veilig en verdraagbaar is en of het werkt. Daarvoor worden drie groepen met elkaar vergeleken: groep 1 (geen geneesmiddel), groep 2 (dosis 1) en groep 3 (dosis 2). Het hele onderzoek duurt ruim 2 jaar. In het 1e jaar zijn er 3 injecties in het oog dat het slechtst ziet (of 3 'nep'-procedures voor patiënten in groep 1). In het 2e jaar kunnen dan beide ogen van alle deelnemers (dus ook uit groep 1) worden behandeld met het geneesmiddel, maar alleen als de onderzoeksarts dat verantwoord vindt. Tijdens de studie worden regelmatig allerlei onderzoeken verricht, onder andere met het mobiliteitsparcours. LCA10 is een zeldzame ziekte, de oogarts van u of uw kind kan u meer vertellen over eventuele deelname aan deze onderzoeken.

Allogene microserumoogdruppels (referentie 2017-27) - gesloten

Droge ogen voelen soms onplezierig aan, omdat ze gepaard kunnen gaan met microscopisch kleine wondjes. Bij ernstige klachten heeft een standaardbehandeling met oogdruppels vaak onvoldoende effect. Druppels gemaakt van serum (de heldere vloeistof die overblijft wanneer bloed gestold is) zouden wel kunnen helpen. Het lijkt erop dat kleine oogdruppels (ongeveer 7 microliter), zogenaamde microdruppels, even goed of zelfs beter werken dan druppels van standaardformaat (40-50 microliter). Of dat bij serumdruppels ook zo is, willen wij onderzoeken.

'Prec-M-001' (referentie 2017-20) - gesloten

Een robot(-arm) kan de chirurg helpen bij het opereren, zeker als het gaat om microchirurgie zoals van het netvlies. De (normale) lichte trilling van de hand, die met het blote oog meestal nauwelijks zichtbaar is, kan daarmee bijvoorbeeld worden onderdrukt. In dit onderzoek wordt getest of een robotarm voordelen biedt bij bepaalde operaties aan het netvlies. Een deel van de operaties gebeurt daarom met robotarm, de andere zonder. Daarbij wordt gekeken hoe dit wordt ervaren door de chirurg, door de overige operatiemedewerkers en door de patiënten zelf.

'Pacific' (referentie 2018-12) - gesloten

Bij dit onderzoek worden patiënten opgevolgd die worden behandeld met Lucentis voor oogziekten waarvoor dat middel is goedgekeurd (zoals natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diabetisch macula-oedeem). Er worden systematisch gegevens verzameld over het gebruik en de werkzaamheid van Lucentis (een prospectieve observationele studie) van een groot aantal deelnemers in verschillende Europese landen.

'Kestrel' (referentie 2018-21) - gesloten

Een onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van injecties in het oog bij patiënten met diabetisch macula-oedeem. Daarbij wordt een nieuw (experimenteel) geneesmiddel (Brolucizumab) vergeleken met een al bestaand middel (Eylea). Er zijn drie groepen: Eylea, Brolucizumab dosis 1 en Brolucizumab dosis 2. Voor deelnemers duurt de studie 2 jaar.

'PANDA' (referentie 2018-35) - gesloten

Een onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van injecties in het oog bij patiënten met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Daarbij wordt een nieuw (experimenteel) geneesmiddel (Conbercept) vergeleken met een al bestaand middel (Eylea). Er zijn drie groepen: Eylea, Conbercept dosis 1 en Conbecept dosis 2; voor deelnemers duurt de studie 2 jaar.

'Tenaya' (referentie 2019-12) - gesloten

Een studie naar de veiligheid en werkzaamheid van injecties in het oog bij patiënten met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Een groep krijgt een nieuw (experimenteel) geneesmiddel (Faricimab) toegediend, de andere groep een al bestaand middel (Eylea); voor deelnemers duurt de studie 2 jaar.

Meer informatie of deelnemen

Wilt u meer informatie over of deelnemen aan een van deze onderzoeken? Neem dan contact op met ons onderzoeksinstituut (R.O.I.) door een e-mail te sturen naar roi@oogziekenhuis.nl of te bellen naar 010 40 23 449.

Website R.O.I. (Engelstalig)