Anesthesioloog Paelinck spreekt op internationaal symposium

In het Oogziekenhuis Rotterdam worden op jaarbasis ongeveer 15.000 ingrepen gedaan. Hierdoor is Anesthesioloog_Dr._Rick_Paelinck_Oogziekenhuis_Rotterdamer veel ervaring met bestaande en innovatieve anesthesiologietechnieken.

Dr. Rik Paelinck, anesthesioloog bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, is uitgenodigd om een Lezing te houden op het symposium van de European Society of Ophthalmic Anaesthesia (een Europees congres voor anesthesiologen die in de oogheelkunde werken). Deze vereniging die het symposium organiseert heeft als doel het contact tussen anesthesiologen die zich bezig houden met oogpatiënten te bevorderen, waarbij kennisuitwisseling moet leiden tot verbetering van zorg en innovatie.

De bijeenkomst vindt plaats in december 2019. Dr. Paelinck zal over zijn lange ervaring met diverse technieken binnen de ooganesthesie spreken. Ook zal hij deelnemen in een panel waarbij de risico’s van bepaalde anesthesietechnieken besproken worden.