Cliëntenraad Oogziekenhuis zoekt leden

Bent u iemand die enthousiast en gemotiveerd is om in teamverband mee te denken over de kwaliteit en verbeteringen van de zorg vanuit het oogpunt van de patiënt? Bent u tenminste één keer per maand op maandagmiddag beschikbaar? Dan is het misschien iets voor u om zitting te nemen in de cliëntenraad van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De cliëntenraad streeft naar de optimale oogzorg voor iedere patiënt.

Als patiënt bent u op zoek naar de beste zorg. Dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen en dat uw stem ook gehoord wordt. Hier ligt de taak van de cliëntenraad. Wij luisteren naar uw verwachtingen van de oogzorg en verwoorden deze naar het bestuur van Het Oogziekenhuis. Dit impliceert enerzijds dat de cliëntenraad de plannen van het bestuur van Het Oogziekenhuis meeleest vanuit het patiëntenbelang. Anderzijds wil de raad van de patiënten horen waarover zij tevreden zijn en waar zij verbeteringen noodzakelijk achten. Tegengestelde belangen willen we overbruggen en gemeenschappelijke belangen versterken.

De cliëntenraad heeft momenteel 2 vacatures. Bent u geïnteresseerd geraakt? Leest u dan hier meer.