Corneaverpleegkundigen in Het Oogziekenhuis als onderdeel van Experiment TopZorg

Oogziekenhuis- Oogarts met patiëntHet Experiment Topzorg heeft als één van de speerpunten 'corneatransplantaties'. De corneaverpleegkundige (voorheen transplantatieverpleegkundige) is een innovatie die door TopZorg is bekostigd met als doel de oogarts bij de complexe zorg voor een corneatransplantatiepatiënt te ondersteunen. De ervaringen zijn tot nu toe positief en hebben geleid tot uitbreiding van de functie van de verpleegkundige.

Ondersteuning van de arts en organisatie

Het zorgproces voor een corneatransplantatie is een ingewikkeld en intensief proces dat veel wederzijds begrip vergt tussen de zorgverlener en de patiënt. De gespecialiseerde corneaverpleegkundige zorgt als centraal aanspreekpunt voor begeleiding en opvolging van transplantatiepatiënten en neemt voorlichtings- en administratietaken van de oogarts over. Denk hierbij aan uitgebreide uitleg over het voorbereidende proces tot aan de operatie en de operatie zelf, druppelinstructie, nazorg en  administratieve werkzaamheden rondom het donorhoornvlies. Door dit over te nemen heeft de arts minder tijd nodig voor de consulten en is er een extra spreekuurochtend voor tertiair verwezen corneatransplantatiepatiënten gerealiseerd. Omdat een patiënt die opgaat voor transplantatie heel veel informatie in één keer te verwerken krijgt, komen er achteraf vaak vragen. Bij de corneaverpleegkundige is er elke dag de tijd om vragen te stellen, die veelal zonder overleg met de arts beantwoord kunnen worden. Dit levert daadwerkelijk minder onderbrekingen voor de oogarts en hun patiënten op tijdens het spreekuur en minder onnodige bezoeken aan de Acute Oogzorg. Oogartsen ervaren minder tijdsdruk en meer ruimte om zich te concentreren op de complexe transplantatiezorg.

Ondersteuning van de patiënt

Patiënten ervaren ook daadwerkelijk meerwaarde van de komst van de verpleegkundige. Er is intensievere begeleiding en informatievoorziening gekomen in het zorgproces. Patiënten krijgen in een apart consult van 20 minuten duidelijke uitleg en informatie en zij krijgen meer ruimte om laagdrempelig vragen te stellen, zowel tijdens het consult als daarbuiten door middel van het telefonisch spreekuur. De corneaverpleegkundigen hebben een persoonlijke zorggids met folders ontwikkeld die de patiënt mee naar huis krijgt en die fungeert als naslagwerk gedurende het hele proces. Patiënten ervaren de begeleiding als waardevol en voelen zich goed geïnformeerd.

Uitgebreider pakket

Door de positieve resultaten die zijn geboekt, wordt de ondersteuning uitgebreid naar de zorg voor keratoconus- en ulcuspatiënten. Doordat het takenpakket veelomvattender wordt is de voormalige naam van hoornvliestransplantatieverpleegkundige dan ook gewijzigd naar corneaverpleegkundige.