Het Oogziekenhuis breidt Optometristencentrum uit voor instroom van patiënten met laagcomplexe oogklachten

Vanaf 19 april breidt Het Oogziekenhuis Rotterdam het Optometristencentrum uit met de mogelijkheid voor de instroom van nieuwe patiënten met niet acute en laagcomplexe oogklachten.

Overal in de wereld zien we een toename van patiënten met oogheelkundige klachten en aandoeningen. Dit zijn patiënten met laag- én hoogcomplexe oogaandoeningen. Om de toename van de patiëntenstromen beter te organiseren, breiden we het Optometristencentrum uit voor de instroom van patiënten met laagcomplexe oogaandoeningen. Het is namelijk niet altijd nodig om een patiënt met oogklachten door te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. Zij kunnen ook heel goed onderzocht en behandeld worden door een gespecialiseerde optometrist.

Buitenaanzicht

Wie werken er in het Optometristencentrum?
In het Optometristencentrum werken zelfstandig werkende optometristen met veel ervaring, die opgeleid en getraind zijn in Het Oogziekenhuis. De optometrist neemt de patiënt in behandeling, voert onderzoeken uit en behandelt de oogklachten. Als tijdens het onderzoek blijkt dat er toch specialistische oogzorg nodig is, dan verwijst de optometrist de patiënt door naar Het Oogziekenhuis voor verdere behandeling.

Wat is het voordeel voor de patiënt?
Door de inzet van gespecialiseerde en ervaren optometristen kunnen patiënten met niet-acute en laagcomplexe oogklachten sneller terecht voor een afspraak. Zij hoeven dus minder lang te wachten; de druk op de wachtlijsten neemt hierdoor af. Patiënten ontvangen ook hier kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke zorg.

Door de verandering van de instroom, creëren we ruimte binnen Het Oogziekenhuis voor de behandeling van meer (nieuwe) patiënten die de expertise van de oogarts écht nodig hebben. We willen immers als topspecialistisch centrum met een essentiële last resort functie, voldoende ruimte hebben en houden om patiënten met (hoog)complexe oogaandoeningen te kunnen blijven behandelen.

Wat is het voordeel voor Het Oogziekenhuis en haar specialisten?
Door deze manier van werken benutten we de competenties van onze optometristen en specialisten optimaal. Door de krimpende wachtlijst worden er minder laagcomplexe patiënten verwezen naar de oogarts en creëren we meer tijd op de spreekuren van onze specialisten voor de hoogcomplexe patiënten.

Wet- en regelgeving
Het Oogziekenhuis levert op deze wijze tevens een bijdrage aan het realiseren van doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), zoals we binnen de zorgsector met elkaar hebben afgesproken. Dat betekent niet dat er minder oogheelkundige zorg in het ziekenhuis door de oogarts wordt geleverd. Het betekent wel dat wachttijden worden verkort en de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgprofessional kan worden geleverd. Uiteindelijk levert dit een kostenbesparing op in de zorg voor deze groep patiënten, bekeken over de hele oogheelkundige keten.

Hoe kan ik mijn patiënt doorverwijzen naar het Optometristencentrum?
In Zorgdomein is de mogelijkheid om een patiënt te verwijzen naar Algemene Oogheelkunde. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een verwijzing naar een optometrist of een oogarts. Deze triage gebeurt door Het Oogziekenhuis zelf. Hierdoor is het mogelijk om met dezelfde verwijsbrief van de huisarts de patiënt indien nodig vanuit de optometrist toch door te sturen naar een oogarts.