Het Oogziekenhuis Rotterdam benoemt Hans Turkesteen als lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de heer Hans Turkesteen met ingang van 14 mei benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hij is de opvolger van Geert van der Goor die aftreedt wegens het einde van de statutaire zittingstermijn. 

Turkesteen heeft jarenlange ervaring als CFO (Chief Financial Officer) bij verschillende bedrijven en is bekend met de financiering en besturing van ziekenhuizen. In het Erasmus MC was hij vicevoorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de Auditcommissie. Sinds 1 maart 2023 is hij CFO en lid raad van bestuur (ad interim) van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Deze interim opdracht rondt hij binnen afzienbare termijn af. 

“Al jaren ben ik een tevreden patiënt van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Ik ben dan ook blij dat ik via deze rol een actieve bijdrage kan en mag leveren aan de verdere ontwikkeling van dit gerenommeerde instituut”, aldus Hans Turkesteen.

Piet Batenburg, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Hans Turkesteen. Zijn professionele kennis en ervaring – naast het bedrijfsleven ook opgedaan als toezichthouder en bestuurder van ziekenhuizen – zijn van grote waarde gezien de uitdagingen waar Het Oogziekenhuis voor staat. Een van deze uitdagingen is de nieuwbouw van een nieuw Oogziekenhuis op het terrein van het Franciscus Gasthuis & Vlietland”.