Het Oogziekenhuis Rotterdam blij met toekennen subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Het Oogziekenhuis Rotterdam is er na een intensieve selectieprocedure in geslaagd om een subsidie vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) van ZonMw binnen te halen. De subsidie van 3 miljoen euro (verdeeld over vier jaar) is bedoeld voor niet-academische ziekenhuizen die een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op hoog niveau uitvoeren en deze functie verder willen versterken. Dit is een erkenning van de bijzondere positie en cruciale functie die Het Oogziekenhuis Rotterdam al decennialang heeft. We zijn heel erg blij dat onze aanvraag beloond wordt met een subsidie waarmee we de komende jaren onze topspecialistische functie verder kunnen ontwikkelen en de zorg voor patiënten verder verbeteren. 

Maatwerk voor de topspecialistische patiënt

Slechtziendheid en blindheid hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van mensen. Het Oogziekenhuis Rotterdam zet zich daarom al decennialang in om blindheid te voorkomen en de visuele functie van patiënten zo hoog mogelijk te houden. Dit vraagt om zorg die is afgestemd op de behoeften en klinische kenmerken van de patiënt (maatwerk). De TZO-subsidie geeft ons de kans hierin verdere stappen te zetten, en om oogheelkundige patiënten in heel Nederland nog beter te kunnen helpen.

Zorgverbetering en versterking topspecialistische functie

Met de subsidie voeren we drie onderzoeksprojecten uit. Alle onderzoeken zijn gericht op het leveren van ‘meer maatwerk voor de topspecialistische oogheelkundige patiënt’ in drie verschillende patiëntenstromen te weten (1)glaucoom, (2) graves’ orbitopathie en (3) patiënten met een netvliesaandoening die chirurgisch behandeld moet worden. Daarnaast wordt de subsidie gebruikt om de zorg voor specifieke patiëntengroepen verder te ontwikkelen en voor de versterking van onze consultatiefunctie voor patiënten buiten Het Oogziekenhuis Rotterdam. Tot slot kunnen we met de subsidie onze grote hoeveelheid patiëntdata uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ontsluiten om hier mee zorg te verbeteren en input te bieden voor onderzoek.  Meer informatie over de projecten vindt u binnenkort op onze website.

Nauwe betrokkenheid van patiënten

Patiënten en patiëntvertegenwoordigers zijn vanaf het begin betrokken bij de TZO-aanvraag van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij hebben actieve inbreng gehad in de selectie van projecten en de vormgeving ervan. Ook in de uitvoering van de aanvraag zullen actief patiënten en patiëntvertegenwoordigers worden betrokken, zodat de subsidie primair leidt tot zorgverbetering vanuit het perspectief van de patiënt.