Het Oogziekenhuis Rotterdam doet mee met project waarbij oogonderzoek in de eerste lijn mogelijk wordt gemaakt

Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt samen met Star-shl, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IZER, Gezond op Zuid, ZONBOOG, de LHV - Huisartsenkring Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan sneller toegankelijkere oogheelkundige zorg bij huisartsen en optometristen. Vanaf 1 juni 2019 kunnen huisartsen patiënten in de regio Rotterdam met oogheelkundige klachten voor eerstelijns oogonderzoek doorverwijzen naar een locatie van Star-shl in Rotterdam-Centrum.

Oogartsen en huisartsen hebben de handen ineen geslagen om oogonderzoek, uitgevoerd door de optometrist (oogmeetkundige), op een locatie buiten het ziekenhuis vorm te geven. Het oogonderzoek in de eerste lijn wordt uitgevoerd op de locatie Blakenburg  van diagnostisch centrum Star-shl in het centrum van Rotterdam. Een  optometrist met ziekenhuiservaring voert oogonderzoek uit en geeft de uitkomsten door aan (of bespreekt ze met) de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar.

Voordelen voor de patiënt
Door oogonderzoek buiten het ziekenhuis plaats te laten vinden, hoeven patiënten niet meer voor alle oogheelkundige zorg naar het ziekenhuis. Bij de optometrist in het diagnostisch centrum kan de patiënt al binnen 10 dagen terecht. Omdat de patiënten binnen de eerste lijn (huisartsenzorg) wordt geholpen, betalen ze binnen dit project géén eigen risico. Het project is nu gestart in het centrum op de noordoever van Rotterdam. De bedoeling is dat ook op de zuidoever intensiever met de huisartsen en optometristen samengewerkt gaat worden waardoor de patiënt sneller en mogelijk ook dichterbij huis bij huis terecht kan.

Dr. Caroline Storimans geeft scholing aan 24 huisartsen over oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn.
Dr. Caroline Storimans geeft scholing aan 24 huisartsen over oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn.

Garantie van kwaliteit
Door oogonderzoeken voortaan in de eerste lijn plaats te laten vinden, ontstaat in de ziekenhuizen ruimte om andere patiënten te ontvangen die nu soms lang op een wachtlijst staan. Veel patiënten kunnen bovendien al door de huisarts of optometrist buiten het ziekenhuis worden geholpen.
De betrokken oogartsen van Het Oogziekenhuis (dr. Caroline Storimans en drs. Ivan Gan) hebben kwaliteitsnormen opgesteld en zijn nauw betrokken bij de zorg op de locaties buiten het ziekenhuis. Hierdoor is de kwaliteit van het onderzoek door de optometrist met ziekenhuiservaring gewaarborgd. Huisartsen worden via scholing uitgebreid geïnformeerd over de verwijscriteria voor het onderzoek. Ook wordt een aantal veel voorkomende oogaandoeningen in de huisartsenpraktijk besproken en wordt door de huisartsen geleerd wat zij zelf aan zorg kunnen bieden in de praktijk (eventueel na advies van de optometrist). De patiënt kan dus dezelfde kwalitatief goede zorg verwachten als in het ziekenhuis. Tussentijds en na drie jaar wordt geëvalueerd of het project met oogonderzoek in de eerste lijn succesvol is.