Het Oogziekenhuis Rotterdam haalt positief resultaat in 2018 mede dankzij TopZorg

Het resultaat 2018 van Het Oogziekenhuis Rotterdam is € 870.000,- positief. Dit is een keurig resultaat waarbij de zorgactiviteiten zijn geleverd met een procentueel gelijk blijvend kostenniveau, ondanks de investeringen die zijn gedaan en de opwaartse druk op de personeelskosten.

De resultaatontwikkeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam laat echter ook zien dat de huidige bijdrage vanuit de reguliere DBC-opbrengsten onvoldoende is om de topspecialistische  zorg en hiermee samenhangend onderzoek te bekostigen. Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur ad interim: ”De afgelopen vier jaar heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam bekostiging ontvangen voor haar topspecialistische zorg via het programma TopZorg van VWS. Vooral dankzij een dergelijke bekostiging is Het Oogziekenhuis Rotterdam in staat een groot volume aan topzorgpatiënten te blijven helpen en is het mogelijk om zorgvernieuwingen in de oogheelkunde te realiseren én om de effectiviteit en efficiëntie van  topspecialistische zorgverlening te verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. We hopen daarom dat we ook in de toekomst kunnen rekenen op bekostiging voor onze topspecialistische zorg."

Bestuursverslag 2018