Het Oogziekenhuis Rotterdam herkent toenemende zorgvraag en druk op wachtlijst

Het Oogziekenhuis Rotterdam herkent de toename van de oogheelkundige zorgvraag en de druk op de wachtlijsten. Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur: “Mensen worden steeds ouder. Overal in de wereld zien we een toename van patiënten met oogheelkundige klachten en aandoeningen. Dit zijn patiënten met laag- én hoogcomplexe oogaandoeningen. Daarom hebben wij 2 jaar geleden ons Optometristencentrum geopend en dit jaar zelfs uitgebreid.”

Optometristencentrum
Om de toename van de patiëntenstromen beter te organiseren is het Optometristencentrum uitgebreid voor de instroom van patiënten met laagcomplexe oogaandoeningen. Het is namelijk niet altijd nodig om een patiënt met oogklachten door te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. Zij kunnen ook heel goed onderzocht en behandeld worden door een gespecialiseerde optometrist. 

“Door de verandering van de instroom, creëren we ruimte binnen Het Oogziekenhuis voor de behandeling van meer (nieuwe) patiënten die de expertise van de oogarts écht nodig hebben. We willen immers als topspecialistisch centrum met een essentiële last resort functie, voldoende ruimte hebben en houden om patiënten met (hoog)complexe oogaandoeningen te kunnen blijven behandelen” aldus Koppelman.

Opleiden oogartsen
Natuurlijk moeten we niet alleen voor dit moment een oplossing vinden voor de toenemende wachtlijsten, we moeten ook de continuïteit van (oog)zorg in de toekomst borgen. Het Oogziekenhuis leidt daartoe momenteel 28 artsen op tot oogarts. Jaarlijks stromen 5 artsen in voor deze 5-jarige opleiding.

Wachttijden
In Het Oogziekenhuis geldt momenteel een wachttijd van ongeveer 5 weken (35 dagen) voor nieuwe patiënten voor een eerste (polikliniek)afspraak. Deze wachttijd geldt voor algemene oogklachten. Voor een eerste afspraak voor een specifieke oogaandoeningen gelden mogelijk ander wachttijden. 

Na een eerste (polikliniek)afspraak volgen vaak meer controles en afspraken. Wordt er uiteindelijk besloten om te opereren, dan kan de wachttijd voor een behandeling of operatie verschillen per specialistische afdeling.

Spoedklachten
Voor spoedeisende oogheelkundige klachten geldt géén wachtlijst.

Wachtlijst