Igor Schillevoort verlaat Het Oogziekenhuis Rotterdam

Bestuurder Igor Schillevoort zal per 1 augustus de raad van bestuur van ons ziekenhuis gaan verlaten. Igor Schillevoort is in januari 2020 aangetreden als lid van de raad van bestuur met als portefeuille Zorg en Onderzoek. 

Schillevoort: “Ik ben blij dat ik heb mogen bijdragen aan de vele positieve ontwikkelingen die het ziekenhuis de afgelopen periode heeft doorgemaakt, zoals de verdere transparantie van kwaliteit van zorg en de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Oogziekenhuis Rotterdam heb ik leren kennen als een uniek instituut dat onmisbaar is in het Nederlandse zorglandschap met zeer veel betrokken collega’s.”

“Het Oogziekenhuis heeft een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Hierin is de samenwerking met CMOR, de coöperatie van onze oogheelkundige medici,  vernieuwd op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. Ook heeft ter bevordering van onze kerntaken een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden op alle lagen. Recent hebben we vastgesteld dat de nieuwe structuur op hoofdlijnen staat en in de praktijk functioneert zoals bedacht. Nu komen we in de fase van doorontwikkeling en dat zie ik als een natuurlijk moment om me te oriënteren op een andere toekomst.”

Piet Batenburg, voorzitter van de raad van toezicht: “We zijn Igor Schillevoort erkentelijk voor de positieve bijdrage die hij heeft geleverd aan Het Oogziekenhuis. We wensen Igor veel succes met het vervolg van zijn carrière.” 

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marsha Vlietman, sr. adviseur Marketing & Communicatie van Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 401 77 52 of via m.vlietman@oogziekenhuis.nl