Installatie cliëntenraad binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam

Op 1 januari 2017 is officieel de cliëntenraad (CR) geïnstalleerd binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam.
 

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en klanten van Het Oogziekenhuis. Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen. De belangrijkste doelstellingen, die bij het inwerking treden van de WMCZ zijn geformuleerd, zijn het versterken van de positie van de cliënt en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het zorgaanbod beter op de zorgvraag te laten aansluiten.
 

De cliëntenraad is een zelfstandig en onafhankelijk functionerend adviesorgaan, dat de Raad van Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de patiëntenzorg betreffen. Op deze wijze draagt de cliëntenraad bij aan de zorgkwaliteit van het ziekenhuis en bewaakt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten. Daarmee wordt men doorverwezen naar de klachtenfunctionaris.
 

Op dit moment bestaat de raad uit vijf onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De leden brengen allen hun eigen expertise in om zich te kunnen inzetten voor de verschillende aandachtsgebieden.
 

De cliëntenraad van Het Oogziekenhuis Rotterdam bestaat uit:

  • dhr. J.C. van der Zande, voorzitter;
  • mw. J. A. Wilton;
  • mw. R. Habets;
  • dhr. J.E. Volkerts;
  • dhr. L. Hoedemaker;
  • mw.L. Hoozemans, ambtelijk secretaris cliëntenraad.

 

Contactgegevens cliëntenraad

De contactpersoon van de cliëntenraad is mw. L.Hoozemans. Ze is per e-mail te bereiken op l.hoozemans@oogziekenhuis.nl en telefonisch op nummer 010 - 401 78 59.