"Jonge artsen betrekken in zorgbestuur heeft een grote meerwaarde"

Het Doctor meets Director programma biedt 20 talentvolle en in zorgbestuur geïnteresseerde jonge zorgprofessionals de unieke kans om drie dagen mee te lopen met vooraanstaande bestuurders in de Nederlandse gezondheidszorg. Een van de geselecteerde kandidaten is Britt Oomen, verloskundearts in het Elisabeth Tweestedenziekenhuis te Tilburg. Zij liep voor de tweede dag mee met Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

verloskundearts Britt Oomen- voorzitter raad van bestuur Yvonne Koppelman

Oomen: “Sinds 2016 maak ik mij, naast mijn werk als verloskundearts, hard voor de geboortezorg van de toekomst als oprichter en voorzitter van de Vereniging Verloskundeartsen Nederland (VVAN). Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk om mij als jonge zorgprofessional te ontwikkelen in medisch leiderschap, financiën en organisatie in de zorg.  Vandaar dat ik heel enthousiast ben over mijn deelname aan het Doctor meets Director programma.”

Kijkje in de keuken
Oomen heeft een boeiend kijkje in de keuken gekregen bij Het Oogziekenhuis. Zo woonde zij verschillende vergaderingen bij over de mogelijke nieuwbouw voor het ziekenhuis op het terrein van het Erasmus MC. “Erg interessant om van dichtbij mee te krijgen hoe Yvonne in haar rol als bestuurder weet te navigeren rondom ingewikkelde materie en besluitvorming. En dat met respect voor collega’s en deadlines”, zegt Oomen. “Het viel mij op dat zij een transparante sfeer en een soort laagdrempeligheid weet te creëren, ik had mij de verhoudingen tussen bestuur en werkvloer hiërarchischer voorgesteld.”

Inzicht in complexiteit zorg
“Britt kijkt een paar dagen over mijn schouders mee waarbij ik haar betrek bij de bestuurlijke uitdagingen waar we binnen Het Oogziekenhuis mee te maken hebben en de thema’s waar een zorgbestuurder zoal mee te maken heeft”, vertelt Koppelman. “Ik juich de behoefte van artsen om zich op een dergelijke wijze te verdiepen in de sturing van zorgorganisaties toe: het geeft meer inzicht in de vraagstukken en complexiteit in de zorg waar je veelal ’in de spreekkamer‘ weinig zicht op hebt. En hoe meer je van elkaars vakgebied weet, hoe beter het begrip en daarmee het gesprek. Britt stelt zich daarnaast open op en is bereid om ook haar mening te geven. Een frisse blik van buiten is altijd welkom en daarom voor mij ook leerzaam.”

Meer kruisbestuiving en begrip
Op de vraag wat Oomen met name leert tijdens de meeloopdagen reageert ze zonder aarzeling: “Het geeft mij inzicht in hoe ontzettend complex zorgmanagement en het besturen van een ziekenhuis is. Je draagt verantwoordelijkheid voor hardwerkende mensen in alle lagen van het ziekenhuis. Waardering geven is belangrijk en tegelijkertijd moet je kritisch zijn. Veranderingen doorvoeren moet, rekening houdend met de cultuur binnen je organisatie en gewoontes.” De meerwaarde van het Doctor meets Director programma vat Oomen als volgt samen: “Het is een unieke kans om een brug te slaan tussen jonge artsen en zorgmanagement en daarbij van elkaar te leren. Als arts krijg je meer begrip voor de dagelijkse praktijk van bestuurders in de zorg en de organisatorische uitdagingen waar ze voor staan. Ik ben dankbaar dat ik aan het programma mag deelnemen en kijk enorm uit naar mijn derde en tevens laatste meeloopdag in Het Oogziekenhuis.”