Mark Van Houdenhoven treedt toe tot de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam

De raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de heer prof. dr. M. (Mark) Van Houdenhoven benoemd als lid van de raad van toezicht en tevens als lid van de auditcommissie financiën. Mark Van Houdenhoven volgt Jeroen van Breda Vriesman op die als gevolg van het bereiken van de statutaire zittingstermijn van 8 jaar per 1 april jl. afscheid heeft genomen.

Mark Van Houdenhoven is naast voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen tevens hoogleraar in economisch management in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij toezichthouder bij ReumaNederland te Amsterdam en bij de Amarant Groep te Tilburg.

Piet Batenburg, voorzitter raad van toezicht Het Oogziekenhuis Rotterdam: “Wij zijn zeer verheugd met de benoeming van Mark Van Houdenhoven.  Hij brengt niet alleen veel ervaring mee uit de ziekenhuiszorg, maar daarnaast in de onderscheidende positionering van een categoraal, topklinisch instituut”.

De heer prof. dr. M. (Mark) Van Houdenhoven
De heer prof. dr. M. (Mark) Van Houdenhoven treedt toe tot de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam