Mooie TZO-subsidie voor aanvullend glaucoomproject

ZonMw heeft Het Oogziekenhuis in 2021 vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) een mooie subsidie toegekend. Een ongelofelijk mooie kans om nog meer mensen te helpen om hun zicht te behouden. ZonMw heeft nu laten weten dat het onderzoeksvoorstel ‘Optimaliseren van operaties bij glaucoom-patiënten’ is geaccepteerd en dat het nieuwe project snel van start kan gaan. Goed nieuws voor glaucoom-patiënten in Nederland.

Glaucoom
Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van onherstelbare blind- en slechtziendheid in de hele wereld. Naast medicamenten en lasertherapie, zijn er diverse chirurgische behandelingen mogelijk die vooral worden ingezet als behandelingen niet of onvoldoende aanslaan. Maar ook die chirurgische behandelingen zijn voor de patiënt niet altijd een prettige oplossing, omdat er vaak sprake is van complicaties. Er is nog veel onderzoek nodig om de uitkomsten van deze behandelingen te verbeteren.

Oogarts Peter de Waard, één van de hoofdonderzoekers van het project: “Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (ROI) zijn we ons bewust van de topspecialistische functie die we hebben binnen de oogheelkunde. We zijn met de hele vakgroep dan ook enorm blij met deze subsidie. In de beoordeling stond dat wij door onze expertise uitermate geschikt zijn om dit project uit te voeren en dat vonden we een mooi compliment. Deze studie is een volgende, vernieuwende stap binnen ons specialisme. We hebben al langer ideeën over hoe glaucoomchirurgie beter kan; dit onderzoek geeft ons de kans om dit inzicht mogelijk te bevestigen.“  

Kwaliteit van leven van patiënt
Het project is opgesplitst in twee deelprojecten naar de chirurgische behandeling van glaucoom. Bij het ene deelonderzoek gaat het om de vergelijking tussen verschillende glaucoomdrains (Paul vs Baerveldt) en bij het andere tussen verschillende operatietechnieken (het plaatsen van de glaucoomdrain in de voorste of de achterste oogkamer). Peter vervolgt: “Bijzonder aan dit onderzoek is dat niet alleen wordt gekeken naar klinische uitkomsten, maar ook naar kwaliteit van leven van de patiënt. De kennis die we binnen dit TZO-project vergaren gaan we delen, zodat we in Nederland de oogheelkunde naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit doen we voor en met onze patiënten; samen zoeken naar mogelijkheden om onze oogzorg op iedere persoon afzonderlijk af te stemmen.”

 
ZonMw staat voor een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en kwetsbare groepen in het bijzonder. Daar werken we aan door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, onderzoek en ontwikkeling om van te leren wat werkt en zo bij te dragen aan oplossingen. ZonMw doet dit vanuit drie kernactiviteiten; programmeren en financieren, stimuleren van impact en signaleren.

ZonMw