Ook Het Oogziekenhuis bereidt zich voor op opschaling reguliere (normale) zorg

Zoals ook minister-president  Rutte aangaf tijdens de persconferentie van 21 april, is het  belangrijk dat de reguliere ziekenhuiszorg na de uitbraak van het coronavirus wordt opgeschaald. Dit geldt natuurlijk ook voor de oogheelkundige zorg die Het Oogziekenhuis biedt.

Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben wij in Het Oogziekenhuis de spoedeisende hulp geboden aan patiënten die dit nodig hadden. Afgelopen week is een werkgroep  gestart die de opschaling gaat voorbereiden van de niet-spoedeisende zorg. De volgorde van de opschaling wordt bepaald door de medische urgentie van de klacht of aandoening. Oogartsen van Het Oogziekenhuis hanteren hiervoor een dossiertriage.

Hoe snel de opschaling gerealiseerd kan zijn, hangt vooral af van onze capaciteit. Denk hierbij aan onder andere de beschikbaarheid van voldoende beschermende middelen en de 1,5 meter-afstand-regel.  

Spoedzorg

Ook in deze nare en onzekere tijd blijven we oogheelkundige spoedzorg leveren aan patiënten met of zonder verdenking van COVID-19. Spoedpatiënten kunnen dan ook altijd via de normale wijze, via een verwijzing van de huisarts of optometrist, worden ingestuurd.

Maatregelen

Onze zorg kan alleen doorgaan als we ons met zijn allen houden aan de maatregelen die we hebben getroffen. We realiseren ons dat dit niet altijd leuke maatregelen zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor begeleiders niet meer toegestaan om het ziekenhuis te betreden; zij kunnen buiten wachten of in de Waalse Kerk naast het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op www.oogziekenhuis.nl/coronavirus