Ruim 150 oogartsen bezoeken Rotterdams glaucoomsymposium

Zaterdag 8 februari vond het 22e "Rotterdam Glaucoma Symposium" plaats in het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, georganiseerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam. Bij het symposium waren ruim 150 oogartsen en oogartsen in opleiding aanwezig om te luisteren naar internationale toppers binnen het specialisme van glaucoom. Sprekers kwamen uit de Verenigde Staten en Engeland. Ook gaf de dagvoorzitter Hans Lemij, glaucoomspecialist bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, zelf een presentatie. 

De voordrachten waren zeer afwisselend van onderwerp. Er werd onder andere gesproken over hoe belangrijke resultaten uit wetenschappelijk onderzoek klinische beslissingen kunnen ondersteunen. Waarnaast werden chirurgische technieken voor nieuwe en langer bestaande glaucoomoperaties besproken.

Ook werd verder in de toekomst gekeken. Spannend zijn de vooruitzichten hoe 'Big Data' genetisch onderzoek en artificial intelligence in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden om patiëntspecifieke risico-inschattingen te maken en behandelingen op individueel niveau aan te meten. Ook was er uitgebreid aandacht voor hoe we zinvol en efficiënt kunnen meten en monitoren wat voor functionele klachten patiënten met glaucoom ondervinden.

Voor een specialistisch ziekenhuis als Het Oogziekenhuis zijn symposia zoals deze erg belangrijk. Door nieuwe inzichten en kennis op deze manier te delen, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de glaucoomzorg in Nederland.

Toekomstige evenementen van Het Oogziekenhuis