Rustigste Nieuwjaarsnacht sinds jaren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Verpleegkundigen in Het Oogziekenhuis RotterdamTijdens afgelopen nacht is 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.

Het ziekenhuis is erg blij dat dit jaar bij veel mensen leed bespaard is gebleven. Op Nieuwjaarsdag wordt nog wel 1 slachtoffer met zwaar oogletsel dat bij een ander ziekenhuis is binnengebracht bij Het Oogziekenhuis geopereerd. Mogelijk worden nog meer slachtoffers uit andere regio's bij het ziekenhuis binnengebracht, maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft.

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de Nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”, aldus oogarts Tjeerd de Faber, die tijdens de nacht heeft gewerkt. “Ik hoop dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt, zodat we ook tijdens de komende jaarwisselingen weinig tot geen patiënten hoeven te helpen.” De oogarts roept dan ook op om het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen voor een permanent verbod.

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 13 blinde ogen

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de dertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 patiënten met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 45% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. Dit gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerkshows en hebben een gezamenlijk manifest ondertekend tegen consumentenvuurwerk. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties.