Trots op onze hoge patiënttevredenheid

Onze patiënttevredenheid is een belangrijke graadmeter om erachter te komen hoe u als patiënt onze zorg ervaart. Ook dit jaar krijgen we gelukkig weer mooie cijfers van onze patiënten. Op de vraag in hoeverre onze patiënten Het Oogziekenhuis Rotterdam zouden aanbevelen aan anderen (schaal 0-10), wordt gemiddeld het cijfer 9,1 gegeven. Het gemiddelde cijfer dat door patiënten van andere ziekenhuizen wordt gegeven, is een 8,4. De bijbehorende Net Promoter Score (NPS) is 69,2%. Ter vergelijking: het gemiddelde ziekenhuis scoort 36,5%. Daarnaast geven patiënten die onze polikliniek bezocht hebben het cijfer 9,1 en geven de patiënten die opgenomen zijn geweest in ons ziekenhuis het cijfer 8,8. Wij zijn erg trots op deze hoge cijfers!

Complimenten waren onder andere gericht op de deskundigheid van de medewerkers van Het Oogziekenhuis, de efficiënte inrichting van het zorgproces, de vriendelijke benadering door de medewerkers en oogartsen en de patiëntgerichtheid.

PREM (Patient Reported Experience Measure)

Patiënttevredenheid wordt in Het Oogziekenhuis Rotterdam gemeten door onafhankelijk meetbureau Mediquest. Continu worden patiënten uitgenodigd om online een korte vragenlijst in te vullen. Dit wordt gedaan via de gestandaardiseerde PREM (Patient Reported Experience Measure) vragenlijst. Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe u uw bezoek aan Het Oogziekenhuis heeft ervaren. De vragen gaan over onderwerpen zoals de informatie die u kreeg over een eventuele behandeling en de communicatie door en tussen de verschillende zorgverleners. Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre u Het Oogziekenhuis zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten. De resultaten van het onderzoek helpen ons om verbeterpunten in het zorgproces in kaart te brengen.

Hoge patiënttevredenheid bij Het Oogziekenhuis