Update project ‘Glaucoom in Beeld’ (beoordelen fundusfoto's)

Anderhalf jaar geleden is het project ‘Glaucoom in Beeld’ gestart onder leiding van oogarts Hans Lemij en Koen Vermeer, directeur van het R.O.I.. Dit is een project dat gaat over de inzet van kunstmatige intelligentie om glaucoom vroegtijdig te ontdekken. Glaucoom is immers één van de belangrijkste oorzaken van blijvende blindheid en slechtziendheid in de wereld en dat komt vooral doordat de ziekte te laat wordt ontdekt. Met dit project wil Het Oogziekenhuis daar verandering in aanbrengen. Door het tijdig ontdekken van de ziekte, kunnen ernstige gevolgen bij de meesten voorkomen worden.

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence)Fundusfoto

Vroegtijdig ontdekken van glaucoom wordt makkelijker gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie. Het doel is om computerprogramma’s automatisch een foto van de binnenkant van het oog (fundusfoto) te laten beoordelen op de aanwezigheid van de oogziekte glaucoom. ‘De computer’ moet eerst leren om deze beelden te herkennen. Dit wordt gedaan door het invoeren van 110.000 fundusfoto’s met daarbij de beoordeling van een specialist. De verwachting is dat de computer, na invoer van al deze foto’s en beoordelingen, heeft geleerd om aan de hand van de foto te kunnen bepalen of iemand glaucoom heeft of niet.

Beoordelen fundusfoto’s

Vorige week is er een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is begonnen met het beoordelen van de meer dan 110.000 fundusfoto’s op de aanwezigheid van glaucoom. Er is gestart met tien buitenlandse en tien Nederlandse beoordelaars, welke inmiddels 1.000 foto’s hebben beoordeeld. Komende week wordt het aantal nog eens verder uitgebreid met een tiental Nederlandse beoordelaars. De verwachting is dat over 6-8 maanden alle foto’s zijn beoordeeld. Dan kan worden bekeken in hoeverre de computer zelfstandig glaucoom kan ontdekken. Als de computer deze beoordeling kan maken, kan een fundusfoto gemaakt in een optiekzaak automatisch worden beoordeeld zonder tussenkomst van een specialist. Op deze manier kan glaucoom mogelijk op grote schaal bij veel mensen vroegtijdig worden ontdekt.

Hier leest u het eerste en het tweede bericht van ‘Glaucoom in Beeld’.