Vernieuwde bijscholing oogheelkunde voor interne én externe professionals

Vorig jaar is Noordhoff Professional gestart met het maken van verbeterde leercontent voor Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oude digitale modules worden in co-creatie met consultants, opleidingexperts, gebruikers en oogartsen getransformeerd tot vijftien eigentijdse en aantrekkelijke leerpaden volgens het concept van ZorgPad Professional. Voor Het Oogziekenhuis Rotterdam een forse kwaliteitsverbetering én een mooie kans om als het enige specialistische oogziekenhuis van Nederland haar kennis te delen. 

Dit is een artikel van ZorgPad Professional (Noordhoff)

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een opleidingsziekenhuis waar 27 oogartsen in opleiding werkzaam zijn en waar veel intern wordt opgeleid, zoals met de opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent en Doktersassistent. Hester Griek, Adviseur Opleiding en Ontwikkeling en projectleider van het leercontent-project: “Een van onze strategische pijlers is het toonaangevend zijn in opleiden. We willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en investeren daarom op verschillende manieren in de kennis, kunde en vaardigheden van onze medewerkers.”   

Oogheelkundige bijscholing

Sinds een aantal jaar wordt in Het Oogziekenhuis Rotterdam de ‘Leergang Oogheelkunde’ aangeboden aan alle medewerkers met een (para-)medische achtergrond of opleiding die een patiëntgebonden functie uitoefenen. Daarnaast wordt de module ‘Wegwijs in de Oogheelkunde’ aangeboden aan alle medewerkers van Het Oogziekenhuis met een zorg-ondersteunende functie. Oogheelkundige bijscholing dus, die als blended learning in een combinatie van praktijklessen en e-learning wordt aangeboden en die jaarlijks door zo’n tachtig tot honderd medewerkers én externe deelnemers wordt gevolgd. Maar na een aantal jaar was de theoretische scholing aan vernieuwing toe, ook rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in de techniek.  

Wegwijs Oogheelkunde

Op de schop

Tinie van der Linden, poliverpleegkundige en praktijkopleider: “De Wegwijs en De Leergang bestaan al zolang als ik hier werk, en dat is intussen alweer dertig jaar. Alle medewerkers kregen dezelfde content aangeboden. Dat was niet altijd even handig. Iemand zonder zorgachtergrond haakte bij wijze van spreken al af bij het eerste Latijnse woord dat voorbijkwam. Begrijpelijk. De modules kregen met enige regelmaat een update, maar we zijn opnieuw kritisch gaan kijken naar wat we eigenlijk willen dat medewerkers binnen ons ziekenhuis leren. En waar differentiatie nodig was. We willen dat iedereen een soort brede basale begripsvorming heeft en dat alleen voor de uitvoerende zorgprofessionals de echte medische content relevant is. De aansluiting tussen leerdoelen en inhoud moest veel beter.” 

Unieke uitdaging

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een enorme hoeveelheid vakinhoudelijke expertise over oogheelkunde in huis, maar kwam bij deze transitie te kort in didactische expertise. Het lijntje met Noordhoff Professional was snel gelegd. Harold Meeuwsen, Consultant Learning Solutions Noordhoff: “We kennen elkaar al een tijdje en toen de vraag kwam of we konden helpen met het revitaliseren van de leercontent qua inhoud, vormgeving en didactiek, aarzelden we geen moment. We zagen meteen dat dit een unieke uitdaging was, waarin de specialistische kennis van het ziekenhuis samenkwam met onze didactische en technische knowhow.”  

Frisser en moderner

Zo geschiedde en op dit moment is ruim driekwart van alle content aangepakt. De modules zijn in samenwerking met artsen en gebruikers geactualiseerd, teksten zijn ingekort, beeldmateriaal uitgebreid en de opbouw en volgorde en didactiek van de leerpaden zijn kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Lieke Gouma, orthoptist en praktijkopleider: “Sommige teksten waren na het schrijven nooit meer aangepast. Nu kijken we kritisch naar de eventuele schrijffouten en zinsopbouw en wordt de inhoud frisser, moderner en makkelijker tot je te nemen.”  

“In het hele proces hadden we de expert-input van het ziekenhuis echt nodig,” aldus Harold. “Co-creatie ten voeten uit dus. Gaat het bijvoorbeeld over een bepaald ziektebeeld, dan heeft het leerpad nu een mooie en intuïtieve opbouw van anatomie, pathologie, onderzoek en behandeling.” 

Van theorie naar praktijk

“Ook is er meer ruimte voor casuïstiek om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken,” vervolgt Harold. “We hebben de toetsen vernieuwd; ze zijn gemoderniseerd en van meerdere vraagsoorten voorzien en daarmee een stuk diverser geworden. Ze zijn toets-technisch verbeterd; als je de kennis niet hebt, zal de toets niet zomaar te maken zijn. Het gaat daarnaast ook niet om het goed kunnen lezen van de toetsvraag, maar echt het achterhalen van de kennis. Spannend, maar de reacties van de eerste gebruikers zijn positief.” Hester is heel tevreden over het resultaat tot nu toe. “De scholing die er nu ligt, bestaat uit moderne, eigentijdse e-learnings, die aansluiten bij het leren van nu. Met een handig en uitnodigend overzicht van de inhoud, een intuïtieve opbouw en een duidelijke focus op eigen regie van het leerproces.”  

Taak als opleider

Van deze Rotterdamse verbeterslag gaan niet alleen de medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam profiteren. Het idee is dat ook professionals van buíten het ziekenhuis gebruik kunnen maken van de nieuwe content. Tinie: “Er zijn in Nederland maar weinig mogelijkheden om je als verpleegkundige of doktersassistent echt te onderleggen in de oogheelkunde. De algemene opleidingen stippen oogheelkunde maar heel kort aan. Als enige zelfstandige oogziekenhuis van het land hebben we hier een taak in.” Lieke: “Andere ziekenhuizen kunnen een licentie afnemen van de modules zodat medewerkers de theoretische scholing kunnen volgen. Het deelnemen aan de praktijklessen én de vernieuwde e-learning is voor externe deelnemers ook mogelijk.”  

Dromen

Begin juli 2022 moeten alle modules zijn herzien zodat de deelnemers die in september 2022 met hun opleiding starten, ermee aan de slag kunnen. Intussen dromen Hester, Lieke en Tinie alvast verder. “Ik zou graag zien dat leren en ontwikkelen in de toekomst hoog op de agenda van onze organisatie blijft staan,” zegt Hester. “Dat we toonaangevend zijn én blijven in innovatief opleiden, dat iedereen die dat wil een opleiding kan volgen en dat we onze collega’s een inspirerend leerwerkklimaat bieden.” Tinie vult aan: “Om deze droom waar te maken, moet leren en ontwikkelen de standaard worden. Nu moet de medewerker er te vaak nog zelf om vragen.” Hester: “Een goed punt van Tinie en dit komt zeker terug in de hernieuwde visie voor leren, opleiden en ontwikkelen waaraan gewerkt wordt. Wordt vervolgd!”