Wethouder en oogarts geven vuurwerkles aan Rotterdamse jeugd

Vuurwerkles_2018_Tjeerd_de_Faber_Oogziekenhuis_Rotterdam.jpg

Wethouder Judith Bokhove heeft vandaag samen met oogarts Tjeerd de Faber vuurwerkles gegeven aan leerlingen van Rotterdams Vakcollege De Hef in Rotterdam-Zuid. Ook deelden ze vuurwerkbrillen uit aan alle aanwezige leerlingen. Ze vragen hiermee aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk en hopen dat oogletsel door vuurwerk bij Rotterdamse kinderen wordt voorkomen.

De gemeente Rotterdam besteedt ieder jaar aandacht aan het voorkomen van vuurwerkletsel, waaronder bij de doelgroep jongeren. In het kader daarvan deelt de gemeente voor het zevende jaar achter elkaar 40.000 vuurwerkbrillen uit aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente Rotterdam.

Tijdens de laatste jaarwisseling zijn 434 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld in de bijna negentig spoedeisende hulpafdelingen in Nederland. 120 mensen raakten gewond aan een of beide ogen. Veel van deze slachtoffers zijn jongeren. Dit letsel had in veel gevallen voorkomen kunnen worden als een vuurwerkbril was gedragen. De jaarwisseling moet een feest zijn en daar hoort oogletsel niet bij. Om (oog)letsel zoveel mogelijk te voorkomen, geeft de gemeente voorlichting en worden de vuurwerkbrillen uitgedeeld.

Geen enkel kind onder de 18 jaar in de regio Rotterdam raakte de afgelopen jaren blijvend gewond aan de ogen. Het uitdelen van de vuurwerkbrillen in de gemeente en de groeiende bewustwording onder ouders heeft daar een rol in gespeeld.

Vanzelfsprekend als het dragen van een autogordel

Oogarts Tjeerd de Faber maakt zich al jarenlang hard voor een verbod op consumentenvuurwerk, maar zolang er geen verbod is, roept hij iedereen op om een vuurwerkbril op te zetten. "Teveel mensen raken tijdens oud & nieuw gewond aan hun ogen door vuurwerk. Daarom kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is een vuurwerkbril op te zetten, zowel als je zelf vuurwerk afsteekt als wanneer je ernaar kijkt. Het dragen van een vuurwerkbril moet even vanzelfsprekend worden als het dragen van een autogordel. Vuurwerk is heel mooi om te zien, maar moet niet het laatste zijn dat je ogen zien.", aldus De Faber.