Yvonne Koppelman stapt over van Het Oogziekenhuis Rotterdam naar raad van bestuur Amsterdam UMC

Na bijna 5 jaar stopt Yvonne Koppelman als voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij zet per 1 februari a.s. haar loopbaan voort als lid raad van bestuur van het Amsterdam UMC.

Yvonne kijkt terug op een intensieve en mooie periode bij Het Oogziekenhuis. "Met veel plezier en energie ben ik sinds september 2019 werkzaam voor Het Oogziekenhuis in Rotterdam. Een prachtig ziekenhuis met een grote toegevoegde waarde in het zorglandschap in Nederland. Ik kijk uit naar een volgende stap, maar neem met gemengde gevoelens afscheid van dit unieke ziekenhuis met al haar zeer betrokken collega’s.”  

Afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet. Er is een nieuwe strategie vastgesteld en een 
nieuwe structuur geïmplementeerd met aandacht voor duaal leiderschap in samenwerking met de coöperatie van medische specialisten. De toekomstige huisvestingsroute is uitgestippeld en de daarbij behorende ambities ten aanzien van de samenwerking in de regio. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier gestart. Met de uitgezette koers (Profiel 2040) en besluitvorming over de nieuwe infrastructuur van Het Oogziekenhuis is de basis gelegd om op voort te bouwen en de beste oogzorg voor iedereen te kunnen blijven leveren.

Piet Batenburg, voorzitter raad van toezicht: “Yvonne heeft een grote  - en leidende- rol gespeeld in de belangrijke stappen die Het Oogziekenhuis de afgelopen jaren heeft gezet. Wij en de gehele organisatie vinden het jammer dat zij gaat, maar begrijpen de keuze en wensen haar veel succes.” De raad van toezicht start met de oriëntatie inzake de opvolging. 

Yvonne Koppelman