MF-ERG (multifocaal electroretinogram)

Met een MF-ERG-onderzoek meet de oogheelkundig assistent de signalen van uw ogen naar uw hersenen. Dit doen wij via draadjes op uw oog en huid, waar u niets van voelt. Zo kunnen wij zien hoe goed het centrum van uw netvlies, de macula of gele vlek werkt. Deze meting helpt uw oogarts bij het vinden van de oorzaak van uw klachten.

Wat is een MF-ERG-onderzoek?

Een MF-ERG heet eigenlijk voluit een multifocaal electroretinogram. Het onderzoek meet net als bij een gewoon ERG de elektrische signalen die vanaf uw netvlies naar uw hersenen gaan. Bij een MF-ERG is het midden van het netvlies (de macula) extra goed te meten. Als de macula niet goed werkt, ziet u niet goed. Ook niet als u een goede bril draagt. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

Doorsnede van het oog, waarbij wordt ingezoomd op de macula
Doorsnede van het oog, waarbij wordt ingezoomd op de macula

Een MF-ERG in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Bij een MF-ERG is het belangrijk dat uw pupillen wijd open zijn. Daarom krijgt u eerst pupilverwijdende oogdruppels. Daarna verdoven wij uw ogen met een andere oogdruppel. Als deze zijn ingewerkt, plaatst de oogheelkundig assistent dunne draadjes tegen uw ogen en plakkers (electroden) naast uw ogen en op uw voorhoofd. U voelt hier niets van. Bij kinderen plaatsen we soms alleen de electroden op de huid en niet de draadjes tegen de ogen. U zit voor een beeldscherm en krijgt een speciale leesbril op. Op het beeldscherm ziet u witte en zwarte vormen die verspringen, terwijl u naar het midden blijft kijken. Tijdens het onderzoek doen wij een paar metingen met steeds een korte rustpauze. De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw volgende afspraak bij de oogarts.

Tijdens het onderzoek kijkt u naar een verspringend patroon van witte en zwarte zeshoekjes.
Tijdens het onderzoek kijkt u naar een verspringend patroon van witte en zwarte zeshoekjes.

Onze tips bij een MF-ERG-onderzoek.

Door de oogdruppel ziet u nog een paar uur wazig na het onderzoek. U kunt hierdoor niet zelf autorijden. Ook een zonnebril kan prettig zijn. Zo heeft u na het onderzoek minder last van het licht. 

Kwaliteit

1.400 patiënten per jaar, 2 superspecialisten in neuro-ophthalmologie, LOA/LHON expertisecentrum
Patiënten geven het Neuro-ophthalmologisch centrum het cijfer 8,5!