Waarnemend Oogarts Aandachtsgebied Cataract

OZR

Wij bieden

U gaat werken in een hoog gespecialiseerde en innovatieve werkomgeving waar de combinatie van zorg, opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan. Uw waarneemperiode heeft een duur van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Uw werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden via een tijdelijk dienstverband of via een overeenkomst van opdracht.

Uw profiel

U bent een enthousiaste en betrokken oogarts met goede contactuele en operatieve vaardigheden. U heeft affiniteit met opleiden. Uiteraard bent u BIG- en RGS geregistreerd. Ook als u recent uw opleiding tot oogarts heeft afgerond, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

De kerntaak

  • Het verlenen van oogheelkundige zorg, met name op het terrein van de Cataractzorg. U bent zowel operatief als poliklinisch werkzaam. U maakt onderdeel uit van de vakgroep Cataract. De vakgroep levert naast basiszorg ook hoog gespecialiseerde zorg op het terrein van de cataract chirurgie. Dit biedt u de mogelijkheid om hierin verder ervaring op te doen. 
  • De vakgroep is sterk gericht op het opleiden van AIOS, Fellows en Co- assistenten. Ook van u wordt hierbij een actieve bijdrage gevraagd. Daarnaast verricht de vakgroep klinisch onderzoek
  • De oogartsen van de vakgroep Cataract zijn tevens werkzaam op de Acute Oogzorg en Algemene Oogheelkunde waar een breed scala van oogheelkundige problematiek wordt gezien en behandeld. Ook dit gaat tot uw takenpakket behoren.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is hét centrum voor topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland. We zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing, want de wereld staat niet stil. Dit doen we door middel van hoogwaardig onderzoek (ondersteund door technologie), opleiding en de ontwikkeling van onze mensen. 

Elke dag streven we er met elkaar naar de visuele functie van onze patiënten zo goed mogelijk te houden, blindheid te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen we samen met de patiënt en met een zeer betrokken team van specialisten en medewerkers. Want alleen samen kunnen we de juiste oogheelkundige zorg leveren, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs voor iedereen die het nodig heeft. Daarom is onze missie: De beste oogzorg voor iedereen!

In Het Oogziekenhuis wordt tweede- en derdelijns oogzorg verricht. Jaarlijks worden 13.500 patiënten geopereerd en 150.000 patiënten poliklinisch behandeld. Het Oogziekenhuis is de grootste opleider van oogartsen en biedt ruimte voor diverse fellowships. In samenhang hiermee wordt innovatief klinisch onderzoek verricht. De manier van (samen)werken vloeit voort uit drie kernwaarden: toonaangevend, betrokken en Rotterdams.

De Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR) verzorgt medisch specialistische oogzorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De Coöperatie heeft 45 leden, waarvan 41 oogartsen en 4 anesthesiologen. De oogartsen van de coöperatie verlenen ook medisch specialistische zorg in diverse andere ziekenhuizen in de Rotterdamse regio.

Informatie en sollicitatie

Voor medisch inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Drs. B.L.M. Zijlmans, (b.zijlmans@oogziekenhuis.nl), medisch leider van de vakgroep. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mw. B. Baan, (b.baan@oogziekenhuis.nl

Maak uw interesse bekend door uw sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk te richten aan de voorzitter van de Coöperatie, de heer dr. A.D.A. Paridaens, en deze samen met uw C.V. te mailen naar b.baan@oogziekenhuis.nl onder vermelding van “Vacature waarnemend oogarts cataract”.