Voor de huisarts

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Verwijzen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam

Verwijzen via ZorgDomein

ZorgDomein is een elektronisch verwijssysteem dat de huisarts en patiënt helpt om een keuze te maken voor een zorgaanbieder. Binnen ZorgDomein kiest de huisarts een zorgvraag. Het systeem toont daarna direct waar deze zorg wordt aangeboden en per aanbiedende instelling de  actuele toegangstijden en overige patiëntinformatie. De verwijzing is snel geregeld: vanuit het HIS (Huisarts Informatie Systeem) worden relevante patiëntgegevens automatisch ingevuld  in de verwijsbrief in ZorgDomein. Wilt u meer informatie over ZorgDomein? Kijk dan op www.zorgdomein.nl.

Verwijzen zonder ZorgDomein

Indien u als huisarts (nog) niet bent aangesloten op ZorgDomein, kunt u altijd nog op de traditionele manier verwijzen. U geeft dan uw patiënt een verwijsbrief mee voor de betreffende specialist met daarop de gegevens van de patiënt en de reden waarom een specifiek onderzoek aangevraagd wordt.

Verwijzen naar de Acute Oogzorg

Ook voor een bezoek aan de afdeling Acute Oogzorg dient uw patiënt een afspraak te maken. Als huisarts kunt u deze afspraak voor uw patiënt maken via de verwijzerslijn: 010 401 77 18 . Indien uw patiënt al een verwijsbrief heeft, kan hij/zij ook zelf een afspraak maken via het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 401 77 77. Bij het maken van een afspraak krijgt uw patiënt een indicatietijd. Hiermee streven wij de wachttijden op de afdeling Acute Oogzorg te reduceren.

Leest u hier voor meer informatie over de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Verwijzen naar een optometrist

Oogonderzoek in de eerste lijn

Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt samen met Star-shl, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IZER, Gezond op Zuid, ZONBOOG, de LHV - Huisartsenkring Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan sneller toegankelijkere oogheelkundige zorg bij huisartsen en optometristen. Via dit project kunnen huisartsen patiënten in de regio Rotterdam met oogheelkundige klachten voor eerstelijns oogonderzoek doorverwijzen naar een locatie van Star-shl in Rotterdam-Centrum. Oogartsen en huisartsen hebben de handen ineen geslagen om oogonderzoek, uitgevoerd door de optometrist (oogmeetkundige), op een locatie buiten het ziekenhuis vorm te geven. Het oogonderzoek in de eerste lijn wordt uitgevoerd op de locatie Blakenburg  van diagnostisch centrum Star-shl in het centrum van Rotterdam. Een  optometrist met ziekenhuiservaring voert oogonderzoek uit en geeft de uitkomsten door aan (of bespreekt ze met) de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. In het verwijsschema kunt u vinden hoe u van huisarts naar optometrist verwijst voor eerstelijns oogonderzoek. Meer informatie over het  project leest u hier.

Optometristen Collectief Rijnmond (OCR)

Het Oogziekenhuis werkt met de gedachte dat zorg voor de patiënt georganiseerd moet worden dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Daarom wordt nauw samengewerkt met optometristen in de regio via het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR). Het OCR is een samenwerkingsverband van meer dan 80 hbo-opgeleide optometristen werkzaam in de betere optiekbedrijven in de regio Rijnmond. De optometristen van het OCR hebben met elkaar en met Het Oogziekenhuis Rotterdam kwaliteits- en verwijsafspraken gemaakt, zodat klanten met oogaandoeningen snel en goed geholpen worden. Daarnaast worden regelmatig scholingsavonden georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oogheelkunde. Wilt u meer informatie over het OCR en welke optiekzaken bij het OCR zijn aangesloten kijk op: www.oogzorgspecialisten.nl. Zo weet u zeker dat uw patiënt professionele zorg krijgt. Ook bij de optometrist.

Telefoonnummer en mailadres voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18*. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen. U kunt ook mailen naar: verwijzers@oogziekenhuis.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van uw mail. Denkt u alstublieft aan het veilig versturen van patiëntgegevens.

Let op: het nummer en het mailadres zijn alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77*. We raden patiënten aan gebruik te maken de digitale mogelijkheid voor het maken van een afspraak.

*Onze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Second opinion

Het aanvragen van een second opinion gebeurt altijd op initiatief van de patiënt. Als uw patiënt een second opinion wil aanvragen bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, dan dienen uw patiënt en uw verwijzing te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. De patiënt dient een verwijsbrief te hebben voordat een consult kan worden gepland in Het Oogziekenhuis. De second opinionverzoeken van patiënten die geen geldige verwijsbrief hebben, worden niet in behandeling genomen.
  2. De patiënt dient te wonen binnen de zorgregio. Dit zijn adressen met postcode 2650 tot en met 2665 en 2900 tot en met 3299. Patiënten die buiten de zorgregio wonen, dienen een verwijzing te hebben van de medisch specialist.
  3. In de verwijzing moet duidelijk vermeld zijn dat het om een second opinion gaat, zodat de verwachting voor de patiënt duidelijk is en de administratieve afhandeling op de juiste wijze wordt doorgevoerd. Zie hiervoor ook het zorgproduct in ZorgDomein.
  4. De patiënt moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling.
  5. Bij elk second opinionverzoek wordt de patiënt verzocht om een compleet eigen medisch dossier op te vragen voordat het verzoek in behandeling kan worden genomen. De oogarts bekijkt en beoordeelt het dossier. Als Het Oogziekenhuis medisch inhoudelijk geen verschil kan maken, dan volgt er geen afspraak. 

Een second opinionverzoek wordt niet gehonoreerd als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden.

Nieuwsbrief voor huisartsen & optometristen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Wij hebben een nieuwsbrief voor huisartsen & optometristen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over:

  • het onderzoek op oogheelkundig gebied dat wij uitvoeren;
  • welke medisch specialisten bij ons werkzaam zijn en;
  • wanneer scholingsavonden voor u als huisarts plaatsvinden.

De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor huisartsen en optometristen!

Inschrijven voor nieuwsbrief huisartsen & optometristen