Voor de optometrist en orthoptist

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Verwijzen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam

Zorgverzekeraars accepteren naast een verwijzing van huisarts of medisch specialist ook een verwijzing van een optometrist of orthoptist (met AGB-code).

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft met het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) kwaliteits- en verwijsafspraken gemaakt, zodat patiënten met oogaandoeningen snel en goed geholpen kunnen worden.

Verwijzen via ZorgDomein voor optometristen

ZorgDomein is een elektronisch verwijssysteem waarbinnen gekozen kan worden voor een zorgvraag en daarna direct, veilig en volledig digitaal een verwijzing kan worden verstuurd. Ook optometristen kunnen gebruik maken van ZorgDomein om patiënten te verwijzen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam. Wilt u meer informatie over ZorgDomein? Kijk dan op www.zorgdomein.nl.

Gemakkelijker versturen van bijlagen via ZorgDomein

Het is nu mogelijk om naast de verwijsbrief ook bijlagen elektronisch te verzenden via ZorgDomein. Door het toevoegen van bijlagen aan de verwijzing in ZorgDomein, is het niet meer nodig om deze informatie op een andere manier naar Het Oogziekenhuis te sturen. Door het gebruik van de bijlage wordt het verwijzen van patiënten en het veilig meesturen van informatie veel makkelijker en sneller. Hierdoor hoeven er dus geen brieven meer uitgeprint en opgestuurd te worden, maar kunnen alle gegevens digitaal blijven, waardoor het onderzoek efficiënt wordt verwerkt en direct in het EPD terecht komt.

Hoe werkt het?
Het toevoegen van bijlagen, bijvoorbeeld de uitkomsten van een OCT-onderzoek,  aan de verwijzing is een van de laatste stappen bij het invullen en op orde maken van de verwijsbrief in ZorgDomein, naar Het Oogziekenhuis Rotterdam. In de ZorgDomein is bij de verwijsbrief onderaan een extra onderdeel ‘Bijlagen’ toegevoegd. U kunt hier meerdere bijlagen toe voegen met een gezamenlijke grootte van maximaal 10 MB. Daarnaast is het mogelijk een toelichting te geven op de bijlagen die worden meegezonden. De bijlage(n) dient u vanaf uw harde schijf of netwerkschijf toe te voegen. Wanneer u gebruikt maakt van bijvoorbeeld een HIS, is het vaak binnen die applicatie niet mogelijk om een bijlage toe te voegen.

Heeft u vragen over het maken van een verwijzing met bijlage via ZorgDomein, neem contact op met de applicatiebeheerder van Het Oogziekenhuis, Ester Kop via e.kop@oogziekenhuis.nl.

Telefoonnummer en mailadres voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18*. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen. U kunt ook mailen naar: verwijzers@oogziekenhuis.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van uw mail. Denkt u alstublieft aan het veilig versturen van patiëntgegevens.

Let op: het nummer en het mailadres zijn alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77*. We raden patiënten aan gebruik te maken de digitale mogelijkheid voor het maken van een afspraak.

*Onze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Optometristen Collectief Rijnmond

Het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) is een samenwerkingsverband van meer dan 80 hbo-opgeleide optometristen werkzaam in de betere optiekbedrijven in de regio Rijnmond. De optometristen van het OCR hebben met elkaar en met Het Oogziekenhuis Rotterdam kwaliteits- en verwijsafspraken gemaakt, zodat patiënten met oogaandoeningen snel en goed geholpen worden. Daarnaast worden regelmatig scholingsavonden georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oogheelkunde. Voor de doorverwezen patiënten heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam speciale spreekuren ingericht. Dit betekent dat patiënten gegarandeerd binnen twee weken een afspraak in het ziekenhuis hebben. Wilt u meer informatie over het OCR, welke optiekzaken bij het OCR zijn aangesloten en hoe u zelf kunt aansluiten bij het OCR kijk op: www.oogzorgspecialisten.nl. 

Lijst aangesloten optometristen

Nieuwsbrief voor verwijzers (huisartsen, optometristen en orthoptisten)

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Sinds kort hebben wij een nieuwsbrief voor verwijzers (huisartsen, optometristen en orthoptisten). In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over:

  • het onderzoek op oogheelkundig gebied dat wij uitvoeren;
  • welke medisch specialisten bij ons werkzaam zijn en;
  • wanneer scholingsavonden plaatsvinden.

De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor huisartsen, optometristen en orthoptisten!

Inschrijven voor nieuwsbrief huisartsen & optometristen