Calamiteiten

Veilig werken staat in Het Oogziekenhuis voorop. Toch gebeurt een enkele keer iets onverwachts tijdens de behandeling dat gevolgen heeft voor u als patiënt. Als het om een ernstige fout gaat noemen we dit soort situaties een calamiteit. Ieder ziekenhuis is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht calamiteiten te melden aan de inspectie (IGJ). Het Oogziekenhuis Rotterdam vindt het ook belangrijk om te leren van ongewenste gebeurtenissen en medische fouten, zodat deze in de toekomst niet meer voorkomen. Calamiteiten worden dan ook altijd intern onderzocht om verbetermaatregelen in te kunnen voeren. Hierbij nodigen we u als patiënt uit om mee te werken aan dit onderzoek. U krijgt hierbij steun en begeleiding van onze patiëntcontactpersoon.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is graag helder over calamiteiten en brengt ieder jaar een rapport uit. Lees onze rapportage openbaarheid calamiteiten 2019-2021.

Klacht

Vindt u dat u als patiënt ernstige schade heeft opgelopen door een medische fout? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij onze klachtenfunctionaris. U kunt ook zelf een calamiteit aan de IGJ melden.
Dit kan via: www.landelijkmeldpuntzorg.nl.