Kwetsbaarheid bij ouderen

Als u 70 jaar of ouder bent, neemt de kans op het ontstaan van problemen bij opname in het ziekenhuis en ontslag uit het ziekenhuis toe. Denkt u hierbij aan het risico op verwardheid (delier), het risico op vallen en ondervoeding. Op deze pagina vindt u informatie over deze risico's en tips over wat u zelf kunt doen om de kans op deze problemen te verminderen.

Plotselinge verwardheid (delier)

Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen optreedt. Het komt veel voor bij ouderen tijdens een ziekte of tijdens of na een opname in een ziekenhuis. Een delier ontstaat doordat de hersenen in de war zijn. De hersenen kunnen dan geen juist beeld van de werkelijkheid te maken. Symptomen die hierbij horen zijn:

  • directe veranderingen in geheugen, denken en oriëntatie;
  • plotseling ontstaan van hallucinaties (waanbeelden: iemand ziet of hoort dingen die er niet echt zijn);
  • plotselinge omkering van het dag- en nachtritme.

Mensen met een delier hebben meestal zelf niet door dat ze verward zijn, maar hun omgeving wel. Vraag aan uw familie/naasten of zij de eerste dagen na de operatie extra willen letten op veranderingen in uw geheugen, denken of oriëntatie, of het ontstaan van hallucinaties. Mochten zij symptomen van een delier herkennen, dan moeten zij dit onmiddellijk doorgeven aan de (dienstdoende) huisarts.

Vallen door verminderd zicht

Na de operatie krijgt u ter bescherming een oogkapje op het geopereerde oog. Zolang uw oog nog herstelt van de operatie, ziet u waarschijnlijk minder goed met dat oog. De kans dat u valt is daardoor groter. Omdat u 70 jaar of ouder bent, kunnen de gevolgen van vallen groot zijn. U kunt bijvoorbeeld een been of heup breken of een hersenschudding oplopen. Lees hier tips om de kans op vallen te verkleinen.

Ondervoeding

Ondervoeding kan ontstaan doordat u te weinig eet of extra energie en voedingsstoffen verbruikt. Ondervoeding kan ook komen door problemen met kauwen of slikken.  Ondervoeding door ziekte komt veel voor. Door ondervoeding verloopt het genezen minder snel en kan de reactie op de behandeling niet goed zijn. Ook is de kans op een infectie na de operatie groter. Wanneer u aandacht aan gezond eten besteedt, blijft uw conditie zo goed mogelijk.

Uzelf wegen is een handige en snelle manier om vast te stellen of u risico loopt op ondervoeding. Het belangrijkste teken van ondervoeding is afvallen zonder dat u dat wilt. Afvallen van meer dan drie kilo in de één maand of meer dan zes kilo afvallen in zes maanden, kan ondervoeding zijn. Als u dit herkent dan is het belangrijk uw huisarts van het gewichtsverlies op de hoogte te stellen én extra aandacht te besteden aan gezond eten.