De polikliniek oogheelkunde van Het Oogziekenhuis Rotterdam in de Havenpolikliniek, wordt: ‘Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Haringvliet 72’

Al jarenlang werken artsen en optometristen van Het Oogziekenhuis Rotterdam op de afdeling oogheelkunde van de Havenpolikliniek. Nu de Havenpolikliniek niet meer bestaat, gaat de afdeling oogheelkunde op deze locatie door onder de naam ‘Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Haringvliet 72’.

Waarom verandert de naam Havenpolikliniek?
Halverwege december van dit jaar sluit het hoofdgebouw van de Havenpolikliniek aan de Haringvliet 2. De poliklinieken die daar gevestigd waren, verhuizen in 2021 naar andere locaties. De zorg verhuist, omdat het gebouw van het voormalige Havenziekenhuis niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De polikliniek oogheelkunde is niet gevestigd in dit oude gebouw, maar in het gebouw aan het Haringvliet 72. Daarom kiest Het Oogziekenhuis ervoor om het adres van deze locatie als nieuwe naam voor de polikliniek oogheelkunde te gebruiken.

Wat verandert er voor mij als patiënt?
Voor u als patiënt van de afdeling oogheelkunde van de Havenpolikliniek verandert er niets. Deze afdeling blijft gevestigd op dezelfde plek in het gebouw aan het Haringvliet 72.
Bent u ook patiënt bij andere afdelingen dan de afdeling oogheelkunde in de Havenpolikliniek? Dan kan het zijn dat u voor die afdelingen wel ergens anders wordt verwacht. Hierover ontvangt u een apart bericht.

Waarvoor kunt u terecht bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Haringvliet 72?
Op Haringvliet 72 kunnen patiënten terecht voor voornamelijk algemene oogheelkundige zorg. Specialistische oogheelkundige zorg en eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en specifieke onderzoeken, vinden plaats in de hoofdlocaties van Het Oogziekenhuis Rotterdam aan de Schiedamse Vest. Op de locatie Haringvliet 72 werken dezelfde artsen en optometristen als in Het Oogziekenhuis Rotterdam.