Minister van VWS bevestigt: Het Oogziekenhuis Rotterdam is expertisecentrum voor diverse zeldzame oogaandoeningen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam (opnieuw) erkend als expertisecentrum voor diverse zeldzame oogaandoeningen . Een aandoening is zeldzaam als het bij minder dan 1 op de 2.000 mensen voorkomt.

Dr. Igor Schillevoort, lid raad van bestuur van Het Oogziekenhuis: “Wij zijn blij met deze erkenning. Naast een aantal academische ziekenhuizen is Het Oogziekenhuis Rotterdam een van de niet-academische ziekenhuizen die nationaal erkend wordt om haar expertise bij zeldzame oogaandoeningen. Voor de patiënten die in Het Oogziekenhuis onder behandeling zijn en hun verwijzers is de erkenning van onze expertisecentra door de minister van VWS een extra bevestiging dat ze bij ons aan het juiste adres zijn. Als aanbieder van topspecialistische oogzorg zijn wij er uiteraard trots op dat Het Oogziekenhuis als expert gezien wordt.”

‘Keurmerk’ expertisecentrum
Een erkenning als expertisecentrum krijg je niet natuurlijk zomaar. “De expertisecentra binnen Het Oogziekenhuis moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Zo behandelen wij in verhouding al veel patiënten met zeldzame oogaandoeningen. Verder doen wij wetenschappelijk onderzoek en zijn kennis delen en het opleiden van nieuwe artsen belangrijke voorwaarden“, zegt mw. dr. Ingeborgh van den Born, oogarts en onderzoeker in Het Oogziekenhuis.

De zeldzame oogaandoeningen waarvoor Het Oogziekenhuis is aangewezen als expertisecentrum zijn:

  • Centrum voor zeldzame oogaandoeningen Rotterdam: erfelijke netvliesaandoeningen, zeldzame stoornissen in het kleurenzien, endophthalmitis (gezichtsscherpte bedreigende ontsteking in het oog) en opticus atrofie van Leber
  • Centrum voor zeldzame oogkanker Rotterdam: uvea (vaatvlies) en conjunctiva (bindvlies) melanoom, beide kwaadaardige tumoren van het oog
  • Centrum voor orbitale auto-immuun aandoeningen Rotterdam: Graves’ orbitopathie (auto-immuun ziekte die samenhangt met de werking van de schildklier)
Patiënt op OK oogoperatie

Europese samenwerking
De expertisecentra werken ook samen met andere Europese centra, o.a. binnen het European Reference Network (ERN). Het gezamenlijk doen van onderzoek en bundelen van kennis dragen bij aan snellere en betere behandeling van patiënten. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat ze bij erkende expertisecentra de best mogelijke zorg krijgen gebaseerd op de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie
Meer informatie over de expertisecentra van Het Oogziekenhuis is te vinden via oogziekenhuis.nl/expertisecentrum-zeldzame-aandoeningen