Donkere-kamerproef

Met een donkere-kamerproef onderzoekt de oogarts of uw oogdruk stijgt in het donker. Voor een goed werkend oog mag de oogdruk niet te hoog zijn. Bij bijvoorbeeld patiënten met glaucoom kan de oogdruk soms hoger worden in het donker. Ook kan de houding waarin u zit uw oogdruk veranderen.

Wat is een donkere-kamerproef (DOKA)?

Een donkere-kamerproef is een onderzoek waarbij u helemaal in het donker zit. Bij sommige mensen stijgt de oogdruk als ze in het donker zijn. Of als zij voorover gebogen zitten. Om te testen of ook bij u de oogdruk inderdaad stijgt, voert Het Oogziekenhuis Rotterdam onderzoek uit in een donkere kamer. 

Donkere-kamerproef in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Een donkere-kamerproef wordt uitgevoerd door een medewerker die speciaal is opgeleid voor dit onderzoek. Wij meten uw oogdruk op twee momenten tijdens dit onderzoek. Voor de proef begint, wordt uw oogdruk voor het eerst gemeten. Hierna neemt u plaats op een comfortabele stoel. Vervolgens blijft u één uur voorover geleund aan tafel zitten.

Na de proef meet de onderzoeker uw oogdruk nog eens. Beide metingen worden met elkaar vergeleken. Uw oogarts krijgt zo een goed beeld van de verandering van uw oogdruk. De uitslag van de donkere-kamerproef bespreekt uw oogarts op het spreekuur met u. Het DOKA-onderzoek is pijnloos.

Houding tijdens de donkere-kamerproef
Houding tijdens de donkere-kamerproef

Onze tips bij een donkere-kamerproef

Het is belangrijk om niet in slaap te vallen tijdens dit onderzoek. Vindt u het vervelend om een uur in het donker voorover geleund te zitten? Dan kunt u ook iemand meenemen die bij u blijft. Of u neemt bijvoorbeeld muziek mee om naar te luisteren.

Kwaliteit

8 gespecialiseerde oogartsen, 22.652 polikliniekbezoeken en 694 glaucoomoperaties in 2023
Patiënten geven het cijfer 8.7