Gezichtsveldonderzoek

Uw gezichtsveld is alles wat uw oog ziet, als u recht vooruit naar 1 punt kijkt. Bij een gezichtsveldonderzoek wordt gemeten hoe gevoelig uw netvlies is door lichtjes te laten zien in een halve bol. Dit is belangrijk voor het ontdekken van oogziekten als glaucoom, oogzenuw-afwijkingen of neurologische afwijkingen.

Wat is een gezichtsveldonderzoek?

Een gezichtsveldonderzoek noemen we ook wel een perimetrie of HFA. Als er storingen in uw gezichtsveld zijn, ziet uw oog bepaalde delen van uw omgeving niet. Soms heeft u dit zelf niet door, doordat uw hersenen deze lege stukjes zelf opvullen. Een gezichtsveldonderzoek helpt uw oogarts bij het zo vroeg mogelijk ontdekken van gezichtsveldverlies. Dit onderzoek wordt soms later herhaald, om te kijken of de storing veranderd is.

Een gezichtsveldonderzoek in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens het onderzoek zit u met een hoofd in een halve bol (zie onderstaande foto) en ziet af en toe een flitsje/lichtje. Deze lichtjes verschijnen steeds op een andere plek. Ook de sterkte van het licht kan veranderen. De test wordt per oog gedaan. Met een drukbelletje geeft u aan of u een lichtje ziet. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer een half uur voor beide ogen. De uitslag krijgt u bij uw volgende afspraak bij de oogarts.

Gezichtsveldonderzoek in Het Oogziekenhuis

Onze tips bij een gezichtsveldonderzoek

Voor een gezichtsveldonderzoek moet u even goed geconcentreerd blijven. Het helpt als u uitgerust aan dit onderzoek begint. U krijgt geen oogdruppels, dus na het onderzoek ziet u nog net zo scherp als ervoor. U kunt zelf autorijden of fietsen. Als u multifocale lenzen draagt, moet u deze voor het onderzoek uitdoen. Overige contactlenzen en uw bril mag u wel dragen tijdens het onderzoek.

Kwaliteit

150.000 polikliniekbezoeken per jaar, 40 medisch specialisten met allen een eigen subspecialisatie, 11.000 operaties per jaar
Patiënten geven Het Oogziekenhuis Rotterdam het cijfer 8,9!