Oogdrukdagcurve

Een oogdrukdagcurve is een oogdrukmeting die we herhalen. Zo meten we de verandering van uw oogdruk tijdens de dag. Bij bijvoorbeeld mensen met glaucoom schommelt de oogdruk weleens. Dit kunnen we zien door meerdere keren op de dag de oogdruk te meten.

Wat is een oogdrukdagcurve?

Bij een oogdrukmeting wordt de druk van uw oog gemeten. Door de oogdruk 4 keer op 1 dag te meten ontstaat er een grafiek. Dit is de dagcurve. Met dit onderzoek kan uw oogarts zien of uw oogdruk verandert en hoeveel. 

Een oogdrukdagcurve in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Een oogdrukmeting wordt uitgevoerd door een medewerker die speciaal is opgeleid voor dit onderzoek. Uw oogdruk meten we ongeveer op de volgende tijdstippen: 09.00 uur, 12.00 uur, 13.30 uur en 16.00 uur.
Het is hierbij heel belangrijk dat u uw ogen ’s morgens niet zelf druppelt. Dus ook als u normaal oogdrukverlagende druppels in de ochtend moet gebruiken is het belangrijk voor onze meting om deze nu niet te gebruiken. Het onderzoek kunnen wij anders niet uitvoeren. Voor de oogdrukmeting verdoven wij uw ogen eerst met een druppeltje. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel en kijkt u recht vooruit. Daarna wordt uw oogdruk gemeten met behulp van een apparaat waar blauw licht uit komt. De meting duurt slechts een paar seconden en is pijnloos. De uitslag krijgt u bij uw bezoek aan de oogarts.

Onze tips bij een oogdrukdagcurve.

U mag uw ogen voor de eerste oogdrukmeting niet druppelen, maar erna wel. Neem uw oogdruppels dus mee zodat u, na het eerste onderzoek van 9.00 uur, uw overgeslagen oogdruppel kunt inhalen. 
Dit onderzoek en de verdovende druppels hebben geen invloed op uw zicht. Omdat de metingen maar ongeveer 5 minuten per keer duren, heeft u veel vrije tijd op deze dag. Het is dan prettig om iemand mee te nemen. Of bijvoorbeeld een boek bij u te hebben. Maar u kunt tussendoor ook even naar buiten gaan.

Kwaliteit

8 gespecialiseerde oogartsen, 22.652 polikliniekbezoeken en 694 glaucoomoperaties in 2023
Patiënten geven het cijfer 8.7