Drs. R.O.B. de Keizer

Aandachtsgebieden

 • oculoplastische chirurgie;
 • (endonasale) traanwegchirurgie;
 • orbitaziekten en orbitachirurgie;
 • onder andere (peri-)oculaire oncologie, trauma en echografie van oog en orbita.

Biografie

1996-2003 Doctoraal Biologie aan de Universiteit Leiden
2003-2007 Studie Geneeskunde, Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden
2009-2013 Specialisatie Oogheelkunde, Het Oogziekenhuis Rotterdam, 
gevolgd door een fellowship in Oculoplastische-, Traanweg-, en Orbitachirurgie
2009-heden   Werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam


BIG-nummer: 39066856201

Wetenschappelijk onderzoek

Ik participeer in diverse onderzoeken waaronder onderzoek naar de diverse (peri-)oculaire tumoren zoals talgkliercarcinoom en ocular surface neoplasieën en plaveiselcelcarcinoom. Ook doe ik onderzoek naar de behandeling van de oogkasziekte van Graves’ en andere auto-immuun ziekten van de oogkas.

Nevenfuncties

 • lid bestuur Dutch Orbital Society;
 • casemanager antistolling Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • candidate member European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery;
 • lid Nederlands Oogheelkundig Gezelschap;
 • lid werkgroep Oogheelkundig Oncologie Overleg;
 • lid Schildkliernetwerk, zorgpad Graves’;
 • lid Strategiecommissie Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • lid werkgroep van NVDV Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen.