Mw. drs. L.C. (Luana) Ugahary

Functie
oogarts

Biografie

1994-2000 Studie Geneeskunde, Utrecht
2001-2002 AGNIO oogheelkunde, Het Oogziekenhuis Rotterdam
2002-2007 Opleiding tot oogarts, Het Oogziekenhuis Rotterdam
  Certificaat: Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBOophth)
2008- heden Werkzaam als oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam
2008-heden Werkzaam als oogarts in het IJsselland Ziekenhuis


BIG-nummer: 29054466201

Nevenfuncties

  • lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG);
  • lid van HUGO content gebruikersgroep oogheelkunde (Chipsoft HIX);
  • lid van ICT gemandateerden (IJsselland Ziekenhuis).