Voor de oogarts en overige medisch specialist

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Telefoonnummer en mailadres voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18*. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen. U kunt ook mailen naar: verwijzers@oogziekenhuis.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van uw mail. Denkt u alstublieft aan het veilig versturen van patiëntgegevens.

Let op: het nummer en het mailadres zijn alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77*. We raden patiënten aan gebruik te maken de digitale mogelijkheid voor het maken van een afspraak.

*Onze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Verwijzen naar de Acute Oogzorg

Ook voor een bezoek aan de afdeling Acute Oogzorg dient uw patiënt een afspraak te maken. Als oogarts kunt u deze afspraak ook voor uw patiënt maken. Bel dan met de verwijzerslijn: 010 401 77 18. Dit telefoonnummer wordt met voorrang opgenomen. Indien uw patiënt al een verwijsbrief heeft, kan hij/zij ook zelf een afspraak maken via het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 401 77 77. Bij het maken van een afspraak krijgt uw patiënt een indicatietijd. Hiermee streven wij de wachttijden op de afdeling Acute Oogzorg te reduceren.

Leest u hier voor meer informatie over de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Acute VR-zorg

Een patiënt met een acuut probleem op het gebied van Vitreoretinale Chirurgie kan dezelfde dag bij ons terecht en indien nodig ook direct geopereerd worden. Ook in het weekend. Voor een spoedverwijzing kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur bellen naar 010 402 34 77. Belt u voor de overige dagen/tijden met het normale telefoonnummer voor verwijzers van het Klantcontactcentrum, telefoon: 010 401 77 18.

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoekers van het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) starten regelmatig nieuwe studies op om oogaandoeningen beter te begrijpen en te kunnen behandelen. Het onderzoeksinstituut beschikt over speciale onderzoeksapparatuur en heeft onschatbare kennis van oogheelkundig onderzoek. Hierdoor wordt het onderzoeksteam ook vaak door partners van buitenaf gevraagd om onderzoek uit te voeren op verschillende gebieden. Van medische retina tot glaucoom, kinderoogheelkunde of bijvoorbeeld staar. Over alle onderzoeken van het onderzoeksinstituut wordt regelmatig gepubliceerd in verschillende vakbladen en wetenschappelijke uitgaves.

Overzicht wetenschappelijke publicaties (Engelstalig)
Overzicht lopende onderzoeken (Nederlandstalig)

Second opinion

Het aanvragen van een second opinion gebeurt altijd op initiatief van de patiënt. Als uw patiënt een second opinion wil aanvragen bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, dan dienen uw patiënt en uw verwijzing te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. De patiënt dient een verwijsbrief te hebben voordat een consult kan worden gepland in Het Oogziekenhuis. De second opinionverzoeken van patiënten die geen geldige verwijsbrief hebben worden niet in behandeling genomen.
  2. In de verwijzing moet duidelijk vermeld zijn dat het om een second opinion gaat, zodat de verwachting voor de patiënt duidelijk is en de administratieve afhandeling op de juiste wijze wordt doorgevoerd.
  3. De patiënt moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling.
  4. Bij elk second opinionverzoek wordt de patiënt verzocht om een compleet eigen medisch dossier op te vragen voordat het verzoek in behandeling kan worden genomen. De oogarts bekijkt en beoordeelt het dossier. Als Het Oogziekenhuis medisch inhoudelijk geen verschil kan maken, dan volgt er geen afspraak. 

Wij vragen u om bij een second opinion de verwijzing, samen met het dossier, beveiligd te e-mailen naar info@oogziekenhuis.nl of op te sturen naar Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam t.a.v. KlantContactCentrum.

Een second opinionverzoek wordt niet gehonoreerd als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden.

Tertiaire verwijzing

Bij een tertiaire verwijzing is er sprake van een doorverwijzing van een medisch specialist. Het initiatief ligt in dit geval niet bij de patiënt maar bij de behandelaar. Nagenoeg iedere patiënt met een tertiaire verwijzing wordt gepland voor een consult en wordt altijd gezien door de oogarts. Ook in deze verwijzing dient duidelijk vermeld te worden dat het om een tertiaire verwijzing gaat. Als dit niet duidelijk is vermeld in de verwijzing, dan schat Het Oogziekenhuis zelf in of de verwijzing gaat om een second opinion of een tertiaire verwijzing.

Bij een tertiaire verwijzing blijven patiënten onder behandeling in Het Oogziekenhuis, totdat de behandelend oogarts van Het Oogziekenhuis de behandeling beëindigt en/of de patiënt actief (terug)verwijst.

Nieuwsbrief voor oogartsen & overige medisch specialisten

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Sinds kort hebben wij een nieuwsbrief voor oogartsen en andere medisch specialisten. In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over:

  • het onderzoek op oogheelkundig gebied dat wij uitvoeren;
  • welke medisch specialisten bij ons werkzaam zijn en;
  • telefonische bereikbaarheid, verwijsmogelijkheden en toegangstijden;
  • wanneer refereeravonden voor u als oogarts/ overig medisch specialist plaatsvinden.

De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor oogartsen en overige medisch specialisten.

Inschrijven voor nieuwsbrief oogartsen & overige medisch specialisten