Havenpolikliniek


Het Havenziekenhuis is met ingang van 17 november 2017 omgevormd tot een poliklinisch centrum waarin zes ziekenhuizen, waaronder Het Oogziekenhuis Rotterdam samenwerken. De afdeling oogheelkunde van het Havenziekenhuis heet nu “Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Havenpolikliniek” en valt onder de verantwoordelijkheid van Het Oogziekenhuis Rotterdam. 

Samenwerking

De samenwerking tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Havenziekenhuis bestaat al sinds eind vorige eeuw. Voor de meeste patiënten van de afdeling oogheelkunde van de Havenpolikliniek verandert er niets. Een aantal patiënten krijgt een andere oogarts op de locatie Havenpolikliniek. De locatie en de zo kleinschalige persoonlijke omgeving blijven ook hetzelfde. Enkele patiënten zijn doorverwezen naar de locatie Schiedamse Vest van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De betreffende patiënten hebben hier inmiddels bericht over ontvangen. Ook wanneer aanvullend onderzoek, verdere behandeling of een operatie noodzakelijk is wordt u, net zoals voorheen, doorverwezen naar de locatie Schiedamse Vest. Uw oogarts van de Havenpolikliniek gaat u hier in principe ook behandelen maar het kan ook zijn dat u dan één van de andere oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam ziet. Kijk hier voor een overzicht van de oogartsen. 

Afspraak maken

Geplande afspraken bij de Havenpolikliniek blijven gewoon staan zoals gepland. Voor het telefonisch maken, wijzigen of annuleren van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Op de pagina “Uw afspraak” vindt u hoe en wanneer het Klantcontactcentrum te bereiken is. Bij het Klantcontactcentrum kunnen ze u ook vertellen wanneer u wel en wanneer u niet voor een nieuwe afspraak terecht kunt op onze locatie in de Havenpoliklniek. Voor nieuwe patiënten geldt ook dat u alleen met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist een afspraak kunt maken. Lees hier wat u mee moet nemen naar uw polikliniekbezoek.

De spreekuren van Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Havenpolikliniek zijn:

  • dinsdag: 08.15 – 16.30 uur
  • woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend: 8.15 – 12.00 uur

Uw patiëntendossier

Als u vóór 17 november 2017 al patiënt was bij de Havenpolkliniek blijft u onder behandeling bij dezelfde zorgverleners, maar niet bij hetzelfde ziekenhuis. Voorheen was u voor oogheelkundige zorg patiënt bij het Havenziekenhuis en nu wordt u patiënt van Het Oogziekenhuis Rotterdam (locatie Havenpolikliniek). Daarom hebben wij uw toestemming nodig voor de overdracht van uw behandeling en medische gegevens van het Havenziekenhuis naar Het Oogziekenhuis. Bij uw eerstvolgende afspraak bij de Havenpolikliniek vraagt de oogarts of polikliniekmedewerker uw toestemming en ondertekent u een formulier. Als u na 17 november 2017 patiënt bent geworden in de Havenpolikliniek, verandert er niets. U bent dan al ingeschreven als patiënt van Het Oogziekenhuis.


Wanneer u toestemming geeft voor inzage in uw medische gegevens zullen deze worden overgeheveld naar het systeem van Het Oogziekenhuis. Alleen uw behandelend arts en de zorgverleners die bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken, krijgen inzage in uw medisch dossier. Meer algemene informatie over uw patiëntendossier bij Het Oogziekenhuis kunt u vinden op de pagina “Uw patiëntendossier

Wanneer u geen toestemming verleent voor inzage in uw medische gegevens wordt uw patiëntendossier door het Havenziekenhuis niet overgedragen aan Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Oogziekenhuis heeft dan geen inzage in uw dossier bij de Havenpolikliniek en u kunt dan niet worden behandeld door de oogarts.

Bereikbaarheid Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis Rotterdam (Schiedamse Vest 180 en 160)  is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Komt u met de auto dan kunt u gebruik maken van onze parkeerservice. Kijk voor meer informatie op “Route en parkeren


Bereikbaarheid locatie Havenpolikliniek (Buitenhaven)

De polikliniek oogheelkunde bevindt zich op de locatie Buitenhaven (Haringvliet 72) van de Havenpolikliniek. Kijk hier voor meer informatie over de bereikbaarheid van de Havenpolikliniek.


Meer info

Kijk hier voor meestgestelde vragen over de zorg in de Havenpolikliniek.

Indien u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 010-401 76 66 op werkdagen tussen 08.15 uur en 16.30 uur.


Coulanceregeling ex-patiënten Havenziekenhuis

Door de overname van zorg kan het in enkele gevallen voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico. Lees hier meer over op de pagina ‘Vergoeding ziekenhuiszorg’. Hier kunt u ook het aanmeldformulier vinden om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deze coulanceregeling.


Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen