Vanuit de ogen van de onderzoeker

Danilo Andrade De Jesus en Luisa Sanchez Brea doen onderzoek naar netvliesaandoeningen met behulp van adaptieve optiek (AO, Adaptive Optics) binnen het Rotterdams Oogheelkundige Instituut (ROI). Door het gebruik van AO, een technologie, hopen Danilo en Luisa nauwkeurigere foto’s te kunnen maken om zo de ontwikkeling van oogaandoeningen, vooral die van het netvlies, beter te volgen. Zo hopen ze behandelingen en zorg voor patiënten met netvliesproblemen te verbeteren. 

Danilo is 34 jaar oud en komt uit Portugal. Met een achtergrond in biomedische technologie werkte hij tijdens zijn master aan het beoordelen van de dikte van lenzen die worden gebruikt bij cataractoperaties. Hij vond het verzamelen en analyseren van de data zo interessant dat hij verder ging met onderzoek in Finland, België en uiteindelijk in Nederland. De Spaanse Luisa, 36 jaar, heeft een achtergrond in informatica. Haar interesse in oogheelkunde begon tijdens haar bachelorproject, waarbij ze fundusfoto’s van het netvlies en bloedvaten analyseerde. Net als Danilo had ze veel plezier in het onderzoeksproces. Beiden wonen nu in Rotterdam en werken samen aan een onderzoeksproject. Ze gebruiken adaptieve optiek om beter inzicht te krijgen in netvliesaandoeningen. Adaptieve optiek is een technologie die wordt gebruikt om nauwkeurige beelden van het oog te maken, zelfs als het oog beweegt. Deze beelden van bijvoorbeeld het netvlies helpen artsen bij het stellen van diagnoses en het monitoren van oogaandoeningen. 

Onderzoeken naar het netvlies

Danilo en Luisa’s paden kruisten elkaar in het Erasmus MC, waar ze werden ingehuurd als postdocs vanwege hun kennis in AI (artificial intelligence) in de retina (netvlies) voor een Europees project. Tijdens dit project ontwikkelden ze een multimodaal apparaat waarmee gedetailleerde foto’s van het netvlies gemaakt kan worden. Een multimodaal apparaat brengt verschillende technologieën samen om gedetailleerde beelden of gegevens te verzamelen. Naast dit project werkten ze samen aan andere onderzoeken, zoals het ‘Eye to Brain’ project dat gericht is op het voorspellen van dementie via netvliesfoto’s. Hun meest recente project, genaamd ‘AO-Vision’, richt zich op erfelijke netvliesaandoeningen. “De foto’s zijn zo scherp dat je zelfs de cellen in de achterkant van het netvlies kunt zien”, vertelt Luisa. “Dit is belangrijk voor het in kaart brengen van een oogziekte. We willen de zorgverleners helpen deze gedetailleerde gegevens goed te begrijpen. De arts kan op basis hiervan dan de juiste behandeling starten. We merken namelijk dat er soms een kloof is tussen de technologische ontwikkelingen en hoe artsen die in de praktijk kunnen gebruiken.” Danilo vult aan: “Aan het einde van de dag doen we al het onderzoek voor de patiënt. We zorgen ervoor dat de zorgverleners kunnen focussen op het belangrijkste voor de patiënt, dat is de behandeling. Wij helpen de zorgverleners met de technologische gereedschappen waardoor zij meer tijd over hebben voor de behandeling zelf.”

Samenwerking in EyeR

Danilo en Luisa werken samen met verschillende afdelingen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus MC, waardoor de groep EyeR (Eye Image Analysis Group Rotterdam) is ontstaan. Met EyeR streven ze naar een betere gezondheidszorg door veel samenwerking. “Met deze groep willen we studenten kennis laten maken met de wereld van technologie in oogheelkunde. We leren ze niet alleen het onderzoek uit te voeren, maar ook hoe ze om moeten gaan met patiënten”, aldus Danilo. Luisa: “We werken in deze groep samen aan een doel. Dat maakt me trots. Dat we verschillende centra hebben samengebracht om de beste uitkomsten voor patiënten te krijgen.”

Wees nieuwsgierig!

Als ‘grootste obstakel’ tijdens hun onderzoek noemt Danilo de weinig tijd voor het uitvoeren van al hun ideeën. “Ik zou meer uren in een dag willen hebben! Er zijn zoveel onderdelen die me interesseren.” Luisa beaamt dat: “omdat we veel verschillende mensen willen samenbrengen op het moment dat we voor een Europees project schrijven brengt dat wel eens bizarre vergaderuren met zich mee, aangezien de vergaderingen uiteraard plaatsvinden na de patiëntenzorg. Laat ik het zo zeggen: het is nooit saai! Ik zou het dan ook zeker aanbevelen.” Ook Danilo zou het doen van onderzoek zeker aanraden. Volgens hem wordt onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid. “Wees nieuwsgierig en stel vragen!” 

Danilo Andrade De Jesus en Luisa Sanchez Brea
Danilo Andrade De Jesus en Luisa Sanchez Brea

 


Ook meewerken aan onderzoek? Wilt u doneren? Of bent/kent u iemand die promotieonderzoek wil doen?

Lopende wetenschappelijke onderzoeken

Doneren


Met dank aan: