Dr. A.D.A. (Dion) Paridaens

Functie
oogarts
Specialisatie

cosmetische ooglidchirurgie

Over dr. Dion Paridaens

Dr. Dion Paridaens is sinds 1996 verbonden als oogarts aan de afdeling oculoplastische en oogkaschirurgie van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Dr. Paridaens is tevens opleider en bestuurslid van de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR).

"Het Oogziekenhuis Rotterdam bleek voor mij in 1996 de reden om in Nederland te blijven werken. Eigenlijk was ik op doorreis naar Londen waar ik eerder twee jaar had gewerkt. Wat was en is er zo bijzonder aan Het Oogziekenhuis? Het is een relatief klein categoraal ziekenhuis zonder typische ziekenhuissfeer. Iedereen kent elkaar, iedereen groet elkaar. Dat merken ook de patiënten. Het voordeel voor de patiënt is de grote mate van superspecialisatie. Ikzelf werk op de afdeling ooglid-, traanweg-, en oogkaschirurgie, dus met name alle weefsels rond het oog zelf. Als ik bij een patiënt een ander oogprobleem zie, dan kan ik deze intern doorverwijzen naar een andere specialistische afdeling, waar ook topzorg wordt geleverd. Het nadeel van verschillende dokters voor 1 patiënt wordt overschaduwd door de winst in kwaliteit van oogzorg. Als ik patiënt was, zou deze aanpak mijn voorkeur hebben boven bezoek aan 1 specialist die alle gebieden van oogzorg bestrijkt."

Lees meer

Aandachtsgebieden

 • oculoplastische chirurgie, inclusief cosmetische en reconstructieve chirurgie;
 • orbita-ziekten en orbitachirurgie;
 • (peri-)oculaire oncologie.

Biografie

1996 - hedenWerkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam en part-time in het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (afdeling oogheelkunde, orbitachirurgie)
1997Orbital fellowship in Vancouver
1992 - 1996Opleiding tot oogarts in het Academisch Ziekenhuis Utrecht
1993Promotie. Titel proefschrift: "Experimental and clinicopathological aspects of ocular melanomas"
1990 - 1993Promotie-onderzoek in Moorfields Eye Hospital/Institute of Ophthalmology/AZU
1982 - 1990Studie Geneeskunde in Utrecht


BIG-nummer: 59023193101

Lopend wetenschappelijk onderzoek

Dr. Paridaens speelt zelf een actieve rol in onderzoek op het gebied van oculoplastische, traanweg- en orbitachirurgie als ook oculaire oncologie. Dit loopt uiteen van labresearch (pathofysiologie Graves’ orbitopathie; genetische aspecten oogmelanoom) tot klinische studies naar nieuwe geneesmiddelen (voor Graves’ orbitopathie) en naar nieuwe operatietechnieken voor eerdergenoemde aandachtsgebieden. Hij werkt mee aan zorginnovatie t.a.v. Graves’ orbitopathie.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Coöoperatie Medici Oogziekenhuis Rotterdam (CMOR) sinds 2023, voormalig secretaris CMOR (sinds maart 2021);
 • Medisch manager Oogziekenhuis Rotterdam (sinds maart 2021);
 • Opleider Het Oogziekenhuis Rotterdam (sinds december 2020); voorheen plv opleider (vanaf 2008). In 2023 genomineerd voor de Opleidingsprijs 2023;
 • President van The European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS) (sinds 2023);
 • Honorary Secretary van The European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS) (sinds 2014-2023);
 • Hon. Professeur Invité, Hopitaux Universitaires de Genève, Zwitserland (2011-2016);
 • Elected advisory member of the international Orbital Society;
 • Hoofd Orbitagroep Erasmus Medisch Centrum;
 • Consultant voor complexe oculoplastische en orbitachirurgie, ELZA Clinic, Zürich, Zwitserland;
 • Secretaris van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis (SWOO) Flieringa Stichting (vanaf 1999)
 • Bestuurslid/Founding Member/voormalig plaatsvervangend voorzitter van de Dutch Orbital Society (DOS);
 • Lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (vanaf 1992);
 • Invited Member van ASOS (Anglo-spanish Ophthalmology Society);
 • Director (en Founder) Oculoplastic & Orbital Fellowship Program in Het Oogziekenhuis Rotterdam (sinds 2002);
 • Co-founder van Schildkliercentrum Rotterdam;
 • Lid van het Schildkliernetwerk;
 • Voorzitter werkgroep Zorgpad Graves Orbitopathie (voor regionale zorginnovatie);
 • Lid Medische Adviesraad (MAR) van de Vereniging Oog in Oog;
 • Voormalig lid van de Medische Adviesraad (MAR) van de Schildklierstichting Nederland (SN), Nederlandse Vereniging voor Graves Patienten (NVGP) en Schildklier Organisatie Nederland (SON);
 • Organisator van meerdere edities van the Rotterdam Oculoplastic Symposium en the Dutch Orbital Society (DOS) Symposium;
 • Organisator van the Annual Meeting of ESOPRS in Rotterdam in 2024, eindverantwoordelijke voor internationale jaarlijkse ESOPRS Meetings gedurende 2015-heden;
 • Co-organisator van meerdere New Developments symposia in Curacao;
 • Co-organisator van meerdere oculoplastische symposia in het buitenland (Catania, Zurich);
 • Section-editor British Journal of Ophthalmology en Acta Ophthalmologica
 • (Co-)auteur van over 200 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen
 • Auteur/eindredactie van diverse geaccrediteerde educatieve boeken/DVDs over oculoplastische chirurgie; Co-editor van the ESOPRS book for Oculoplastic, Lacrimal & Orbital Surgery (Europees leerboek);
 • Auteur van meerdere hoofdstukken in Nederlandstalige en Engelstalige leerboeken;
 • Coproducent van de eerste app met HD educational video’s over oculoplastische chirurgie;
 • Hon Editor-in-Chief van het internationale tijdschrift Orbit (1997-2011);
 • Reviewer van meerdere peer-reviewed Journals;
 • Geeft jaarlijks meerdere voordrachten in binnen- en buitenland;
 • Instructor bij diverse “live surgery” en dissectie cursussen in het binnen- en buitenland;
 • Initiator en mede-ontwikkelaar van web-based e-learning modules voor oogartsen en AIOS.