Dr. A.D.A. (Dion) Paridaens

Aandachtsgebieden

 • oculoplastische chirurgie, inclusief cosmetische en reconstructieve chirurgie;
 • orbita-ziekten en orbitachirurgie;
 • (peri-)oculaire oncologie.

Biografie

1982 - 1990 Studie Geneeskunde in Utrecht
1990 - 1993 Promotie-onderzoek in Moorfields Eye Hospital/Institute of Ophthalmology/AZU
1993 Promotie. Titel proefschrift: "Experimental and clinicopathological aspects of ocular melanomas"
1992 - 1996 Opleiding tot oogarts in het Academisch Ziekenhuis Utrecht
1997 Orbital fellowship in Vancouver
1996 - heden Werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam en part-time in het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (afdeling oogheelkunde, orbitachirurgie)

Lopend wetenschappelijk onderzoek

Dr. Paridaens speelt zelf een actieve rol in onderzoek op het gebied van oculoplastische, traanweg- en orbitachirurgie als ook oculaire oncologie. Dit loopt uiteen van labresearch (pathofysiologie Graves’ orbitopathie; genetische aspecten oogmelanoom) tot klinische studies naar nieuwe geneesmiddelen (voor Graves’ orbitopathie) en naar nieuwe operatietechnieken voor eerdergenoemde aandachtsgebieden. Hij werkt mee aan zorginnovatie t.a.v. Graves’ orbitopathie.

Nevenfuncties

 • plaatsvervangend opleider Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • elected Secretary van The European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS) (sinds 2014-2022);
 • hon. Professeur Invité, Hopitaux Universitaires de Genève, Zwitserland (2011-2016);
 • coördinator Oculoplastische & Orbitagroep Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • hoofd Orbitagroep Erasmus Medisch Centrum;
 • consultant voor complexe oculoplastische en orbitachirurgie, ELZA Clinic, Zürich, Zwitserland;
 • secretaris van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis (SWOO) Flieringa Stichting;
 • bestuurslid/Founding Member/voormalig plaatsvervangend voorzitter van de Dutch Orbital Society (DOS);
 • lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap;
 • invited Member van ASOS (Anglo-spanish Ophthalmology Society);
 • director (en Founder) Oculoplastic & Orbital Fellowship Program in the Oogziekenhuis Rotterdam (sinds 2002);
 • co-founder van Schildkliercentrum Rotterdam;
 • lid van het Schildkliernetwerk;
 • voorzitter werkgroep Zorgpad Graves Orbitopathie (voor regionale zorginnovatie);
 • lid Medische Adviesraad (MAR) van de Vereniging Oog in Oog;
 • voormalig lid van de Medische Adviesraad (MAR) van de Schildklierstichting Nederland (SN), Nederlandse Vereniging voor Graves Patienten (NVGP) en Schildklier Organisatie Nederland (SON);
 • organisator van meerdere edities van the Rotterdam Oculoplastic Symposium en the Dutch Orbital Society (DOS) Symposium;
 • organisator van the Annual Meeting of ESOPRS in Rotterdam in 2021, eindverantwoordelijke voor internationale jaarlijkse ESOPRS Meetings gedurende 2015-2023;
 • co-organisator van meerdere New Developments symposia in Curacao;
 • co-organisator van meerdere oculoplastische symposia in het buitenland (Catania, Zurich);
 • auteur/eindredactie van diverse geaccrediteerde educatieve boeken/DVDs over oculoplastische chirurgie;
 • auteur van meerdere hoofdstukken in Nederlandstalige en Engelstalige leerboeken;
 • coproducent van de eerste app met HD educational video’s over oculoplastische chirurgie;
 • hon Editor-in-Chief van het internationale tijdschrift Orbit (1997-2011);
 • reviewer van meerdere peer-reviewed Journals;
 • geeft jaarlijks meerdere voordrachten in binnen- en buitenland;
 • instructor bij diverse “live surgery” en dissectie cursussen in het binnen- en buitenland;
 • initiator en ontwikkelaar van web-based e-learning modules voor oogartsen en AIOS.