Mw. dr. M. (Martha) Tjon-Fo-Sang

Biografie

2000 - hedenWerkzaam als oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam
1995 - 2000Opleiding tot oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam
1998Promotie. Titel proefschrift:  The role of scanning laser polarimetry in glaucoma
1993 - 1995Promotieonderzoek
1986 – 1992Studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam


BIG-nummer: 89041690201

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van verschillende aspecten in cataract- en strabismuschirurgie worden continu geëvalueerd om de uitkomsten voor toekomstige patiënten te gebruiken. Tevens beogen wij een rol te spelen bij de diagnostiek en bevestiging van genetische oogheelkundige aandoeningen. Wij bieden een (internationaal) fellowship programma om onze kennis te delen.
 

Nevenfuncties

  • co-bestuurder Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam, Het Oogziekenhuis Rotterdam;
  • penningmeester Werkgroep Kinderoogheelkunde Nederland;
  • lid Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG);
  • lid European Strabismology Association (ESA);
  • lid International Strabismological Association (ISA).