Mw. dr. M. (Martha) Tjon-Fo-Sang

Biografie

1986 – 1992 Studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1993 - 1995 Promotieonderzoek
1998 Promotie. Titel proefschrift:  The role of scanning laser polarimetry in glaucoma 
1995 - 2000 Opleiding tot oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam
2000 - heden Werkzaam als oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam


BIG-nummer: 89041690201

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van verschillende aspecten in cataract- en strabismuschirurgie worden continu geëvalueerd om de uitkomsten voor toekomstige patiënten te gebruiken. Tevens beogen wij een rol te spelen bij de diagnostiek en bevestiging van genetische oogheelkundige aandoeningen. Wij bieden een (internationaal) fellowship programma om onze kennis te delen.
 

Nevenfuncties

  • co-bestuurder Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam, Het Oogziekenhuis Rotterdam;
  • penningmeester Werkgroep Kinderoogheelkunde Nederland;
  • lid Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG);
  • lid European Strabismology Association (ESA);
  • lid International Strabismological Association (ISA).