Orthoptist

Functie
orthoptist

De orthoptist

De orthoptist onderzoekt en behandelt (indien mogelijk) scheelzien, een lui oog, brilsterktes, dubbelzien, hoofdpijnklachten en leesklachten bij kinderen en volwassenen. Wanneer de klachten op het terrein van een ander specialisme liggen, adviseert de orthoptist de oogarts of huisarts voor verdere verwijzing.

De orthoptist onderzoekt de stand van de ogen, de gezichtsscherpte (visus), oogbewegingen en de samenwerking tussen de ogen. Op basis van het onderzoek wordt een diagnose gesteld en bepaald of de klachten te maken hebben met de ontwikkeling van de ogen of de samenwerking tussen de ogen.

De orthoptist is een paramedicus die op een oogheelkundige polikliniek van een ziekenhuis of in een oogartsenpraktijk werkt. De titel orthoptist is wettelijk beschermd. Onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraars vergoed.
 

Orthoptie

Het woord orthoptie is opgebouwd uit ortho en optie. Ortho staat voor recht, optie is kijken. Orthoptie betekent dus recht kijken. Een orthoptist onderzoekt en behandelt patiënten waarbij het rechte kijken niet goed verloopt.

Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. De oogstand ontwikkelt zich in de eerste levensmaanden evenals het gezichtsvermogen (het kunnen zien). Als deze ontwikkeling niet goed verloopt, kan er scheelzien ontstaan of een lui oog. Als er op latere leeftijd een oogspier niet goed functioneert kan er dubbelzien ontstaan.

Scheelzien, een lui oog en dubbelzien zijn problemen waarvoor de orthoptist wordt ingeschakeld.
De huisarts kan rechtstreeks verwijzen naar de orthoptist. Ook de oogarts verwijst patiënten naar de orthoptist als blijkt dat de aandoening op het terrein van de orthoptie ligt.
 

De orthoptische afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam

Indien er sprake is van scheelzien, een lui oog of het vermoeden daarvan, dubbelzien, hoofdpijnklachten of leesklachten dan wordt u verwezen naar de orthoptische afdeling. De orthoptische afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam is de grootste in Nederland. Leest u meer over onze afdeling op de pagina Afdeling Orthoptie.

Verwijzing

De huisarts of de oogarts kan een patiënt met klachten verwijzen naar de orthoptist. De klachten waarvoor verwezen wordt zijn: