Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in Het Oogziekenhuis. De cliëntenraad streeft naar de optimale oogzorg voor iedere patiënt.

Als patiënt bent u op zoek naar de beste zorg. Dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen en dat uw stem ook gehoord wordt. Hier ligt de taak van de cliëntenraad. Wij luisteren naar uw verwachtingen van de oogzorg en verwoorden deze naar het bestuur van Het Oogziekenhuis. Dit impliceert enerzijds dat de cliëntenraad de plannen van het bestuur van Het Oogziekenhuis meeleest vanuit het patiëntenbelang. Anderzijds wil de raad van de patiënten horen waarover zij tevreden zijn en waar zij verbeteringen noodzakelijk achten. Tegengestelde belangen willen we overbruggen en gemeenschappelijke belangen versterken.

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten. Klik hier om meer te lezen over waar u terecht kunt met individuele klachten. 

De cliëntenraad wil zich inzetten om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. De cliëntenraad bestaat uit zes leden, die allen hun eigen expertise inbrengen. De leden stellen zich graag aan u voor met hun professionele achtergrond en motivatie voor deelname. Ze zijn of waren allemaal patiënt in Het Oogziekenhuis.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties die betrekking hebben op de cliëntenraad zijn wij bereikbaar via onze contactpersoon Laura Hoozemans, ambtelijk secretaris Cliëntenraad: clientenraad@oogziekenhuis.nl,
telefoonnummer 010 401 78 59.

Leden

Mr. Daan van Eibergen Santhagens
(voorzitter)

Daan van Eibergen Santhagens

Professionele achtergrond
Daan heeft een lange staat van dienst als zelfstandig werkend jurist. Hij is bij diverse opdrachtgevers bestuurssecretaris en/of legal counsel geweest. Daarnaast is hij gedurende vijf jaren lid van de medezeggenschapsraad van de Nutsschool Dirk van Veen te Breda. Ook zet hij zich in als secretaris van het bestuur van de Steunstichting Oogvereniging Nederland.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Als patiënt Retinitis Pigmentosa (genetische aandoening van het netvlies) is Daan inmiddels al lang verbonden aan Het Oogziekenhuis. Hij komt er jaarlijks op “grote controle” en vaker indien zich ongemakken voordoen. Als patiënt van buiten de regio wordt gelukkig rekening gehouden met de reisafstand.

Bijdrage aan de cliëntenraad
Daan wil graag na zoveel jaren goed te zijn behandeld iets terugdoen voor Het Oogziekenhuis, en zo kwam de cliëntenraad in beeld. Met de portefeuille ICT en financiën zal hij oog hebben voor het patiëntenbelang en een bijdrage leveren aan een versterkte positie van Het Oogziekenhuis in en buiten de regio.

John van der Zande
(vicevoorzitter)

John_van_der_Zande_voorzitter_cliëntenraad.jpg

Professionele achtergrond
De werkervaring van John is zeer divers. Hij startte zijn carrière in de IT-sector en werd later financieel directeur van een bouwgroep. Hij heeft verschillende bestuurs- en toezichtfuncties vervuld in de zorg, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Hij is op dit moment onder andere actief in de Oogvereniging Ledengroep Glaucoombelangen.

Connectie met Het Oogziekenhuis
John is al geruime tijd onder behandeling voor glaucoom in Het Oogziekenhuis. Hij werd meerdere keren geopereerd en deed mee aan een patiëntenonderzoek. In de loop der jaren heeft John als ervaringsdeskundige een sterke band opgebouwd met Het Oogziekenhuis. Vanuit deze betrokkenheid sprak een functie binnen de cliëntenraad hem zeer aan.

Bijdrage aan de cliëntenraad
John verwacht een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de cliëntenraad dankzij zijn brede achtergrond en bestuurs- en managementervaring in bedrijfsleven en zorg. “Vanuit mijn betrokkenheid met participatie wil ik meedenken om de kwaliteit van het zorgaanbod en de innovatieve zorg voor patiënten op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder te brengen”.

Mechteld van den Brandeler
 

Mechteld van den Brandeler

Professionele achtergrond
Mechteld is als advocaat (arbeidsrecht en privacyrecht) en mediator werkzaam in Rotterdam. Daarvoor werkte zij als hoofd juridische zaken, o.a. bij Evides Waterbedrijf waar kwaliteit en vertrouwen sleutelbegrippen waren. Naast juridische dossiers heeft Mechteld ook veel vraagstukken op het gebied van compliance, besturing, geschillen en klachten behandeld. Mechteld gaat steeds uit van de verschillende belangen die spelen en hecht veel waarde aan een goede communicatie. Mechteld is betrokken geweest bij Buurtbemiddeling in Rotterdam. Daarnaast bekleed Mechteld ook diverse andere nevenfuncties in de stad.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Mechteld is sinds haar derde bril- en later contactlensdragend, wat zich in één van haar ogen tot hoge bijziendheid en diverse complicaties heeft ontwikkeld. Sinds 2009 is Mechteld patiënt bij Het Oogziekenhuis. In de loop der jaren heeft Mechteld met vele facetten van Het Oogziekenhuis kennis gemaakt. Mechteld woont in Rotterdam, met haar man en twee kinderen en is trots dat Rotterdam zo’n vooraanstaand en gespecialiseerd innovatief oogziekenhuis heeft, waar patiënten zich thuis voelen.

Bijdrage aan de cliëntenraad
Graag wil Mechteld vanuit de cliëntenraad bijdragen aan de toekomst van Het Oogziekenhuis. Zowel aan de kant van het cliëntencontact, als aan de medisch inhoudelijke kant, waaronder ook het doen van onderzoek, om de vooraanstaande positie en de kwaliteit van Het Oogziekenhuis ook voor de toekomst te borgen.

Drs. Renata Habets

drs_Renata_Habets_cliëntenraad.jpg

Professionele achtergrond
Renata belandde na haar twee studies Franse Taal- en Letterkunde en Filmsemiotiek / Communicatiewetenschappen meteen in het vak van (internationaal) filmredacteur. Ze werkt al meer dan 25 jaar op internationale filmfestivals als filmjournalist en jurylid. Verder ontwikkelde ze zich als communicatiedeskundige in de filmbusiness. Eén van haar meest bijzondere prestaties was de komst van de koningin van de Europese cinema, Catherine Deneuve, naar Nederland.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Bijna vijf jaar geleden werd Renata getroffen door kanker aan haar oog. Ze werd patiënte in Het Oogziekenhuis, omdat deze aandoening elders niet effectief kon worden behandeld. “De zorg en morele steun, die ik mocht ontvangen in Het Oogziekenhuis, waren hartverwarmend. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om me te gaan inzetten voor dit ziekenhuis en voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.”

Bijdrage aan de cliëntenraad
Vanuit haar professionele ervaring als communicatiedeskundige hoopt Renata een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de cliëntenraad door middel van het schrijven van de nieuwsberichten voor de website en Facebookpagina van Het Oogziekenhuis.

Drs. Jeanette Wilton-Postma

drs_Jeanette_Wilton_Postma_cliëntenraad.jpg

Professionele achtergrond
Jeanette is vertrouwensarts bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Voorheen was Jeanette huisarts. De focus binnen haar werk als vertrouwensarts ligt voornamelijk op veiligheid voor de cliënt. Ook in haar werk als docent Medical Care/Medical First Aid op het Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten en op kwaliteit van handelen aan boord. Jeanette bekleedt ook nog diverse bestuurs- en toezichtfuncties.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Jeanette heeft ervaring als staarpatiënt in Het Oogziekenhuis en dankzij haar medische achtergrond viel haar op dat het ziekenhuis continu bezig is met het verbeteren van de patiëntenzorg. Ook de communicatie naar de patiënten wordt volgens haar voortdurend onder de loep genomen. Het Oogziekenhuis is continu in ontwikkeling en de protocollen worden constant geëvalueerd en verbeterd.

Bijdrage aan de cliëntenraad
Jeanette heeft mogen constateren dat Het Oogziekenhuis continu bezig is om als organisatie kritisch naar zichzelf te blijven kijken. “Meer zicht door beter inzicht”. Daarom vindt ze het zowel een genoegen als een uitdaging om aan dit verbeteringsproces te mogen bijdragen.

Willeke Versluis - Koper

Willeke_Versluis_Koper_cliëntenraad_jpg

Professionele achtergrond
De loopbaan van Willeke is begonnen als klinisch-chemisch analiste in diverse ziekenhuizen. Na ongeveer 15 jaar heeft zij door privéomstandigheden de stap naar het onderwijs gezet. Als docent Engels heeft zij 26 jaar gewerkt bij het Libanon Lyceum in Rotterdam. Met veel plezier geeft ze nog na haar pensionering les.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Al op haar zesde jaar werd zij geopereerd in Het Oogziekenhuis aan strabismus. Sinds dat jaar komt zij regelmatig voor controle. Zij heeft het ziekenhuis altijd als prettig ervaren.

Bijdrage aan de cliëntenraad
De afgelopen vier jaar heeft Willeke met veel plezier een actieve rol gespeeld in de cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De ervaring en het enthousiasme neemt zij mee naar Rotterdam voor de cliëntenraad van Het Oogziekenhuis. De zorg heeft haar speciale belangstelling.