Patiënttevredenheid

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorg voor u zo hoog mogelijk blijft. Daarom willen we graag weten wat u vindt van de zorg en service in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Met uw ervaring kunnen wij aan de slag om deze nog verder te verbeteren. Zo sluit onze zorg steeds aan bij uw wensen als patiënt. In Het Oogziekenhuis meten we de tevredenheid van patiënten dan ook regelmatig. Bijvoorbeeld met vragenlijsten of andere onderzoeken zoals de CQi.

Consumer Quality Index

De CQi is een groot onderzoek naar de tevredenheid van patiënten. Dit wordt ieder jaar uitgevoerd in veel ziekenhuizen. Voor Het Oogziekenhuis verzorgt het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest dit onderzoek. De CQi wordt ingevuld zonder dat de namen van mensen die meedoen bekend worden. Ieder jaar krijgt een aantal van onze patiënten een uitnodiging toegestuurd om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende onderwerpen in de zorg. Bijvoorbeeld over hoe uw opname en het ontslag is verlopen, hoe u de zorg van artsen en verpleegkundigen vond en welk rapportcijfer u Het Oogziekenhuis zou geven. En iedere ervaring telt, dus ook die van u!

Spiegelgesprekken en focusgroepen

In Het Oogziekenhuis worden spiegelgesprekken en focusgroepsgesprekken georganiseerd. Bij beide gesprekken krijgt een groep patiënten met een bepaalde oogziekte een aantal vragen. Bij spiegelgesprekken is een groep zorgverleners aanwezig. Zij luisteren naar wat de patiënten over verschillende onderwerpen te zeggen hebben. Zo zijn de patiënten een leerzame spiegel voor de zorgverleners. Deze gesprekken gebruikt Het Oogziekenhuis om de zorg verder te verbeteren. Zo bleek de oprichting van een KinderOOGcentrum een grote wens te zijn bij ouders van kinderen met een oogziekte. En is de parkeerservice opgericht om de parkeren bij Het Oogziekenhuis makkelijker te maken.

Overige onderzoeken naar ervaringen van patiënten

Sinds 1 december 2015 wordt aan patiënten die aan staar (cataract) worden geopereerd gevraagd of zij willen deelnemen aan een onderzoek. Patiënten krijgen tweemaal een vragenlijst; vóór de operatie en 3 maanden na de operatie. Het doel van dit onderzoek is om te zien welke moeilijkheden u als patiënt in het dagelijks leven heeft, doordat u minder goed ziet. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen van de operatie zijn op uw dagelijks leven. Met uw ervaringen kunnen we de zorg voor alle cataractpatiënten verder verbeteren. In de toekomst ontvangen ook patiënten met andere oogziekten vragenlijsten.

Niet meedoen?

Het kan dat u wordt gevraagd om mee te doen aan een van de patiënttevredenheidsonderzoeken van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Heeft u vragen over onze patiënttevredenheidsonderzoeken? Of doet u liever niet mee? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Het Oogziekenhuis door een e-mail te sturen naar kenv@oogziekenhuis.nl of door te bellen naar 010 401 78 10.