Patiënttevredenheid

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorg continu te verbeteren zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen. Daarom willen we graag weten wat u vindt van de zorg en service die Het Oogziekenhuis Rotterdam biedt. De tevredenheid van patiënten onderzoeken we op verschillende manieren en daarvoor werken wij samen met externe, onafhankelijke meetbureaus. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze metingen en onderzoeken.

Ervaringsonderzoek

Met de PREM (Patient Reported Experience Measure) kunnen we in kaart brengen hoe u uw bezoek aan Het Oogziekenhuis heeft ervaren. Continu worden patiënten uitgenodigd om online een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over onderwerpen zoals de informatie die u kreeg over een eventuele behandeling en de communicatie door en tussen de verschillende zorgverleners. Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre u Het Oogziekenhuis zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten. De resultaten van het onderzoek helpen ons om verbeterpunten in het zorgproces in kaart te brengen.

Dit onderzoek is volledig anoniem. Voor dit onderzoek werkt Het Oogziekenhuis sinds 2015 samen met meetbureau Mediquest.

Onderzoek naar ervaringen van staarpatiënten

Naast het anonieme ervaringsonderzoek doen we ook onderzoek naar het door de patiënt ervaren effect van een staaroperatie. Dit onderzoek is niet anoniem, omdat we specifiek onderzoeken in hoeverre de patiënt geholpen is in het dagelijks leven door de staaroperatie. De patiënten met staar vullen hiervoor twee keer dezelfde vragenlijst in op twee momenten; vóór de staaroperatie en 3 maanden na de operatie. Door de antwoorden van vóór de operatie te vergelijken met de antwoorden na de operatie weten wij meer over in hoeverre de staaroperatie u geholpen heeft. 

Deze patiënten ontvangen 3 maanden na de operatie via e-mail een uitnodiging voor de vragenlijst van onderzoeksbureau Brightfish. Een afbeelding van de e-mail die u ontvangt, ziet u hiernaast.

Indien u vragen heeft over de vragenlijst kunt u terecht bij het Cataractcentrum of de servicedesk van Brightfish.

Screenshot e-mail Brightfish

Spiegelgesprekken en focusgroepen

In Het Oogziekenhuis worden spiegelgesprekken en focusgroepen georganiseerd. Bij beide gesprekken krijgt een groep patiënten met een bepaalde oogziekte een aantal vragen over verschillende onderwerpen. Bij spiegelgesprekken is een groep zorgverleners aanwezig. Zij luisteren naar wat de patiënten over de onderwerpen te zeggen hebben. Zo zijn de patiënten een leerzame spiegel voor de zorgverleners. 
Eerdere spiegelgesprekken hebben bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van het KinderOOGcentrum en de parkeerservice om parkeren bij Het Oogziekenhuis makkelijker te maken. 

Niet meedoen?

Het kan dat u wordt gevraagd om mee te doen aan een van de hierboven beschreven onderzoeken. Heeft u vragen over een van de onderzoeken of doet u liever niet mee? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Het Oogziekenhuis door een e-mail te sturen naar ervaringen@oogziekenhuis.nl.

Kwaliteit

44 medisch specialisten, 127.072 polikliniekbezoeken en 13.080 operaties in 2023
Patiënten geven een 8.8